Obavijest građanima: Zaštitite vodomjere!

Cijenjeni potrošači,

molimo da zbog niskih temperatura u zimskom periodu pristupite zaštiti mjernih mjesta (vodomjera).
Vodoopskrbni sustav je projektiran na način da je osiguran kontinuirani protok vode, a vodovodne cijevi se polažu na propisanu dubinu unutar tla gdje su temperature više od temperature zraka. Korisnici su dužni u zimskim uvjetima zaštititi od smrzavanja vodomjer i instalacije priključka u vodomjernom oknu.

Kako se ne bi morali preko zime suočiti s troškom kojeg uzrokuje puknuće smrznute cijevi internih vodovodnih instalacija (pogotovo ako su cijevi plitko postavljene ili prolaze negrijanim dijelovima objekta kao što su garaže, podrumi i dvorišta), pročitajte važne savjete da se izbjegne smrzavanje vodovodne cijevi u vašem domu:
• provjerite jesu li vodomjerna okna dobro zatvorena, a u slučaju ekstremno niskih temperatura zaštitite instalacije unutar vodomjernih okna npr. stiroporom, građevinskom folijom ili staklenom vunom
• ispustite vodu iz slavina u dvorištu.
• interne vodovodne cijevi koje nisu na propisnoj dubini a vode do garaža i dvorišnih objekata koji se ne griju, ispraznite ili toplinski izolirajte npr. građevinskom folijom
• u vikendicima i ostalim objektima koji se ne koriste redovito ili u kojima nitko ne stanuje, te ako odlazite na duži put, zatvorite propusni ventil iza vodomjera prema objektu i ispustite vodu
• pripazite da se vodomjeri ne smrznu u prostorima sa nezaštićenim otvorima (razbijeni prozori i sl.)

S obzirom na to da troškove popravka oštećenih vodomjera uslijed smrzavanja snose potrošači, molimo građane da pravovremano zaštite svoje instalacije i vodomjere.

IZVOR Ploče, javna ustanova za komunalne djelatnosti

Obavijest građanima grada Ploča i okolice (Stablina, Čeveljuša, Šarić Struga, Rogotin, Banja i Komin)

Ponovnim ispitivanjem uzoraka vodovodne vode grada Ploča i okolice ustanovljeno je da prema kemijskim i mikrobiološkim pokazateljima ti uzorci udovoljavaju uvjetima Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13), čime prestaju prvobitne mjere predostrožnosti o prokuhavanju vode te se vodovodna voda sada može upotrebljavati za piće. Zahvaljujemo građanima na razumijevanju.

Izvor-Ploče, javna ustanova za komunalne djelatnosti

Priopćenje građanima grada Ploča i njegove okolice (Stablina, Čeveljuša, Šarić Struga, Rogotin, Banja i Komin)

Zbog tehničkog problema na vodovodnoj instalaciji došlo je do odstupanja parametara za provjeru sukladnosti u monitoringu vode. Poduzete su određene popravne radnje no predostrožnosti radi, dajemo preporuku potrošačima da prije upotrebe vode za piće istu prokuhaju. Mjera ostaje na snazi do daljnjega te će korisnici biti na vrijeme obaviješteni o njenom prestanku.

Izvor-Ploče, javna ustanova za komunalne djelatnosti

Obustava isporuke vode – Morenia

Tijekom dana 18.4.2018.g.(srijeda), izvodit će se radovi na prespajanju cjevovoda na glavnu vodovodnu cijev za ugostiteljsko turistički hotel Morenia Podaca. Zbog toga smo prisiljeni

obustaviti isporuku pitke vode za predio Kapeć u Podaci. Obustava će biti u vremenu od 8-13 h.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Potpisan ugovor o građenju tlačnog cjevovoda CS Klokun – VS Ploče

Dana 02.03.2018.g. u prostorijama Izvor-a Ploče ravnatelj Đino Zmijarević s predstavnikom izvođača Vodoprivrede Vrgorac direktorom Matom Jelavićem potpisao je Ugovor o građenju tlačnog vodoopskrbnog cjevovoda, dionica Crpna stanica Klokun – vodosprema Ploče.

Ugovor vrijedan 2.028.213,83 kn bez PDV-a financirat će se u 100%-tnom iznosu sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Naime, u listopadu 2016.g. IZVOR Ploče aplicirao je na natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u okviru Mjere 07, tip operacije 7.2.1. „Ulaganje u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“, te je aplikacija ocjenjena pozitivno.

Rok za izvođenje radova na dionici dugoj 1300metara, duktil ø300, je 24 mjeseca. Projektom će se doprinjeti povećanju kvalitete opskrbe pitkom vodom, efikasnosti javne vodoopskrbe i smanjenju gubitaka iz sustava. Dodana vrijednost projekta je očuvanje vodnog bogatstva izvorišta, a ujedno i racionalnija potrošnja energije jer će se realizacijom projekta maksimalno iskoristiti radni kapacitet crpne stanice. Potpisivanju Ugovora su između ostalih prisustvovali zamjenici gradonačelnika Ploča Ivan Marević i Zoran Majstrović, te predsjednik Upravnog vijeća IZVOR-a Ploče Ivo Karamatić.

Zaštita interne instalacije od smrzavanja

Kako bi se izbjegla opasnost od smrzavanja vode, vodoopskrbni sustav je projektiran na način da je osiguran kontinuirani protok vode, a vodovodne cijevi se polažu na propisanu dubinu unutar tla gdje su temperature više od temperature zraka.

Korisnicima se savjetuje da u zimskim uvjetima zaštite od smrzavanja vodomjer i instalacije priključka u vodomjernom oknu.

Kako se vlasnici ne bi morali suočiti s troškom kojeg uzrokuje puknuće vodomjera ili smrznute cijevi internih vodovodnih instalacija, potrebno je voditi računa o sljedećem:

● provjerite dali su vodomjerna okna dobro zatvorena, a u slučaju ekstremno niskih temperatura zaštitite instalacije unutar vodomjernih okana npr. dekama, tkaninama, stiroporom, staklenom vunom i slično,
● ispustite vodu iz slavina u dvorištu,
● interne vodovodne cijevi koje nisu na propisanoj dubini a vode do garaža i dvorišnih objekata koji se ne griju, ispraznite ili toplinski izolirajte, npr. građevinskom folijom
● u vikendicama i ostalim objektima koji se ne koriste redovito ili u kojima nitko ne stanuje, te ukoliko idete na put, zatvorite ventil iza vodomjera i ispustite vodu
● pripazite da se vodomjeri ne smrznu u prostorima sa nezaštićenim otvorima (razbijeni prozori i sli.)
● pronađite ventil iza vodomjera kako biste na vrijeme zatvorili dotok vode u slučaju puknuća i time izbjegli veću materijalnu štetu.

IZVOR Ploče, javna ustanova za komunalne djelatnosti

Kvar na magistralnom cjevovodu!

Zbog otklanjanja kvara na glavnom magistralnom cjevovodu danas 12.02. u periodu od 10:30 do 12:30 privremeno će biti obustavljena isporuka vode za Grad Ploče i mjesta od Stabline do Komina, dakle tzv. odvojak prema Neretvi.

Unaprijed se zahvaljujemo pučanstvu na razumjevanju!

JU Izvor Ploče

Obavijest građanima

Zbog kvara na glavnoj vodovodnoj cijevi, danas 15.12.2017.g. od 8,00 sati, biti će obustavljena isporuka vode za mjesta Banja i Komin.

Naši djelatnici su na mjestu kvara, te očekujemo brzo otklonjenje istog. Mještane molimo za strpljivost.

Zahvaljujemo uz srdačan pozdrav,
IZVOR PLOČE, javna ustanova za komunalne djelatnosti

Ponuda vlasnicima čestica radi izgradnje sustava vodoopskrbne mreže Ploče

JU Izvor Ploče objavljuje ponudu vlasnicima/ suvlasnicima, posjednicima/suposjednicima nekretnina upisanih u k.o. Ploče, k.o. Plina, k.o. Baćina, k.o. Rogotin, za sporazumno rješavanje pitanja ustanovljenja prava stvarne služnosti, radi izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sanacije dijela vodoopskrbne mreže aglomeracije Ploče, a ako ne uspije to sporazumno riješiti, namjerava pokrenuti postupak nepotpunog izvlaštenja pred Uredom državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Prema odredbi članka 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (“Narodne Novine br.74/14 ) u slučaju izvlaštenja većeg broja nekretnina i više vlasnika nekretnina korisnik izvlaštenja dužan je dostaviti dokaz o objavi ponude vlasnicima nekretnina.

Sukladno odredbama Zakona o vodama (Narodne Novine broj: 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/149) izgradnja navedenog sustava je u interesu Republike Hrvatske.

U tabelarnom prikazu navedene su nekretnine, koje su obuhvaćene ovom Ponudom za uspostavu prava stvarne služnosti u svrhu izgradnje izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sanacije dijela vodoopskrbne mreže aglomeracije Ploče.

Ponudu možete preuzeti OVDJE