POLITIKA KVALITETE

Vizija i misija IZVOR Ploče d.o.o. predstavljaju strateške razvojne smjernice za petogodišnje razdoblje, te predstavljaju sažetu i jasnu zamisao o željenom stanju Ustanove u budućnosti. Vizija sadrži opis zamišljenog sveobuhvatnog budućeg postignuća u razvoju Ustanove, odnosi se na sliku željenog stanja Ustanove u budućnosti, minimalno pet do deset godina nakon provedene donesene strategije razvoja. Misija naznačava opći smjer u kojemu se krećemo, te upućuje na razloge i vrijednosti koje ga podupiru, predstavlja svim interesnim grupama poslove kojima se Ustanova bavi, ili se namjeravaju baviti u narednom periodu, a u cilju dobrobiti cijele zajednice.

Izvor Ploče d.o.o. se bavi zahvaćanjem, kloriranjem i distribucijom pitke vode kojom opskrbljuje Grad Ploče i Općinu Gradac sa izvorišta Klokun te mjesto Desne sa izvorišta Modro oko. Pitka voda se smatra proizvodom visokog rizika, zbog čega je ključno da njena proizvodnja u našem vodovodu bude kontrolirana u svakom koraku, od crpljenja izvora, dezinfekcije do distribucije u vodovodnu mrežu. Svi procesi se vrše na način da se ponudi neškodljiv i visoko kvalitetan proizvod. Prodaja proizvoda visoke kvalitete, primjena dobre tehnike i tehnologije osigurava brzu i sigurnu proizvodnju s maksimalnim konačnim rezultatima. Sve gore spomenute karakteristike visoke kvalitete  stvaraju prepoznatljiv imidž kod potrošača.

Temeljne vrijednosti vodič su za prihvatljive načine postizanja ciljeva i dugoročnih rezultata tvrtke. Obuhvaćaju sustav vodećih načela i dogmi po kojima se vodi u kreiranju standarda ponašanja i poslovne klime, u odnosu na ključne dionike odnosno krajnje korisnike usluga i proizvoda.

Temeljne vrijednosti IZVOR Ploče d.o.o. su:

  1. ODGOVORNOST – Svojim djelovanjem Ustanova nastoji opravdati očekivanja korisnika usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje, lokalne zajednice i djelatnika, te pozitivno utjecati na društvenu okolinu i kvalitetu života.
  2. STRUČNOST – U obavljanju poslova zaposlenici se pridržavaju važećih zakona, propisa, općih akata, tehnološke prakse i odluka Ustanove.
  3. IZVRSNOST – Stalna usvajanja novih znanja i usavršavanja vještina temelj su izvrsnosti naših zaposlenika, a time i garancija pružanja usluge prema najvišim standardima kvalitete i u skladu s najboljim tehnološkim praksama.
  4. PROFESIONALNOST – Profesionalno se i savjesno odnosimo prema korisnicima, poslovnim partnerima, zaposlenicima, imovini, društvenoj zajednici i okolišu.
  5. RAZVOJ – Ustanova posebnu pozornost poklanja uvođenju novih tehnologija. Isto tako, kroz seminare, specijaliziranu obuku i dodatno školovanje omogućuje radnicima usvajanje novih znanja i zvanja.
  6. TIMSKI RAD – Međusobni odnosi zaposlenika temelje se na uzajamnom poštivanju , povjerenju, suradnji, pristojnosti, odgovornosti i strpljenju.

Cilj Izvor Ploče d.o.o. je  povećati promet, zadovoljstvo i povjerenje potrošača u neškodljivost vode za piće te očuvanje zdravstveno ispravne i kvalitetne vode generacijama koje dolaze. Ostvarenje ciljeva i zadataka moguće je samo ukoliko se uspostave sustavi nadzora nad potencijalnim opasnostima, te se izgradi sustav upravljanja rizicima.