Naziv projekta: COASTENERGY- Plava energija u lukama i gradskim obalnim područjima Program: INTERREG V-A Italija- Hrvatska 2014. – 2020.
Tematsko područje: Prioritetna os 1- Plave inovacije
Glavni partner: IRENA- Istarska Regionalna Energetska Agencija
Vrijeme provedbe: 30 mjeseci (1.1.2019.-30.6.2021.)

https://www.italy-croatia.eu/web/coastenergy

Ukupni budžet projekta: 1.827,670 EUR
Grad Ploče ukupni budžet: 199.349,99 EUR (Nacionalno sufinanciranje 29.902,50 EUR, ERDF 169.447,49 EUR)

Projektni partneri: Razvojna agencija grada Dubrovnika- DURA, Međunarodni centar za održivi razvoj energetike, vode i okoliša – SDEWES, University of Camerino (IT), Universty of Udine (IT), Community of Mediterranean Universities (IT), Chamber of Commerce Industry Agriculture and Craft Chieti Pescara (IT), Grad Ploče.

Porast proizvodnje energije iz obnovljivih izvora neophodan je za smanjenje globalne emisije stakleničkih plinova. Ipak, razvoj postrojenja za proizvodnju temeljenih na obnovljivim izvorima energije može doći u sukob s drugim potrebama za korištenjem zemljišta i pitanjima zaštite okoliša.
Plava energija ključna je tema COASTENERGY projekta i odnosi se na energiju sadržanu u valovima, strujama, salinitetu i termalnim razlikama mora koja se može koristiti za proizvodnju “čiste” električne energije. Unatoč tome, postoje brojne prepreke za ulaganja u plavu energiju na Jadranskom moru: pitanja održivog razvoja okoliša uzrokovana osjetljivošću morskog okruženja, nesigurnost oko efektivnog energetskog potencijala i primjenjivih tehnologija i neprimjeren legislativni okvir.
Projekt COASTENERGY osobito se usmjerava na iskorištavanje energije mora u lukama i gradskim obalnim područjima, ispitujući moguće konflikte i mogućnosti kroz uključivanje lokalnih i transnacionalnih dionika s obje strane Jadranskog mora.
U svrhu povezivanja dionika i jačanja uzajamne suradnje u području korištenja potencijala plave energije COASTENERGY partner na projektu Grad Ploče pristupio je osnivanju lokalnog Huba Plave energije Grada Ploča koji se sastoji od predstavnika predstavnike javne vlasti, gospodarstva, edukacijskih institucija i udruženja. Lokalni Hub Plave energije Grada Ploča, službeno je osnovan 19. rujna 2019.

IZVOR PLOČE d.o.o. je član Hub – a Plave energije Grada Ploča:

Promotivni video možete pogledati na linku: https://www.youtube.com/watch?v=7TnRbCR5hgc