Svrha ovog Projekta je poboljšanje kontrole kvalitete pitke vode i otpadne vode na uslužnom području javnog isporučitelja vodne usluge IZVOR PLOČE d.o.o.. Obuhvat projekta je uspostavljanje internog laboratorija u objektu na vodocrpilištu „Klokun“. Očekivani rezultat ovog projekta je uspostavljanje internog laboratorija za kontrolu kvalitete pitke i otpadne vode čime će biti omogućeno:

  • Kvalitetnija kontrola vode za piće (fizikalno – kemijski i mikrobiološki parametri)
  • Kvalitetnija kontrola otpadne vode
  • Definiranje tehnološke opremljenosti, količina uzoraka i metoda laboratorijske analize
  • Razvoj ljudskih potencijala unutar tvrtke
  • Bolje održavanje higijene vodovodne i kanalizacijske mreže
  • Poboljšanje uvjeta života te očuvanje okoliša