Prigovore i reklamacije možete dostaviti u pisanom obliku na:

1) PROTOKOL (Ured tajnice)

2) POŠTOM NA ADRESU:  IZVOR PLOČE d.o.o., TRG KRALJA TOMISLAVA 16, 20340 PLOČE

3) E – MAIL:  izvor@izvor.com.hr

4) FAKSOM: 020 / 676 141

Na prigovore i reklamacije odgovorit ćemo u roku 15 dana, u skladu sa čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14)

Prigovori i reklamacije podnose se na obrascu koji se nalazi na linku: PRIGOVOR