IZVJEŠTAJ O KVALITETI VODE

Sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17), Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/17), u  Izvor Ploče d.o.o. redovito se obavlja kontrola zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju.

Pregled zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju obavljaju ovlašteni i akreditirani laboratoriji Hrvatskog Zavoda za javno zdravstvo i Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Pregled obuhvaća analize prerađene vode prije isporuke potrošačima i neprerađene vode na parametre zdravstvene ispravnosti. Također se obavljaju svakodnevne interne kontrole u laboratoriju Ustanove.

Sukladno članku 15. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju pravna osoba koja obavlja djelatnost javne vodoopskrbe dužna je na svojim mrežnim stranicama objaviti ažurirane podatke o svim kemijskim i indikatorskim parametrima u vodi za ljusku potrošnju.

Godišnji izvještaj o kvaliteti vode i sustavu vodoopskrbe  Izvor Ploče d.o.o.

Izvor Ploče d.o.o. kao pravna osoba koja obavlja djelatnost javne vodoopskrbe osigurava sustavno i stalno praćenje kvalitete vode za ljudsku potrošnju prema godišnjem planu uzorkovanja kojim su određene točke uzorkovanja te učestalost i vrsta analiza u skladu sa Pravilnikom o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugima uvjetima koje moraju zadovoljiti vodoopskrbi objekti (NN 44/14). Sukladno Zakonima i Pravilnicima uveden je sustav samokontrole na osnovi analiza opasnosti, utvrđenih kritičnih kontrolnih točaka i dobroj proizvođačkoj praksi te je uspostavljen HACCP sustav.

IZVJEŠTAJ O KVALITETI VODE ZA 2022. GODINU

IZVJEŠTAJ O KVALITETI VODE ZA 2021 GODINU

IZVJEŠTAJ O KVALITETI VODE ZA 2020 GODINU

IZVJEŠTAJ O KVALITETI VODE ZA 2019 GODINU

IZVJEŠTAJ O KVALITETI VODE ZA 2018 GODINU

Izvorišni i revizijski monitoring

Sukladno odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju kao javni isporučitelj vodnih usluga dužni smo objaviti podatke monitoringa vode za ljudsku potrošnju od županijskog zavoda za javno zdravstvo (monitoring parametara skupine B). Navedeni podaci odnose se na vodu na izvorištu prije procesa obrade. Kao zaključak analitičkih izvješća za ovu i prethodnu godinu iz Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu, Odsjeka za mikrobiologiju voda, Odsjeka za metale i metaloide te Odsjeka za pesticide navedeno je da rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranim uzorcima ODGOVARAJU maksimalno dozvoljenim koncentracijama.

Na ovaj način subjekti u poslovanju s hranom i ostale zainteresirane strane imaju potpunu informaciju, a također se te iste subjekte dalje ne traži da moraju raditi kompletne analize u slučaju kada su spojeni na javni vodovod.

2023. godina

2022. godina

IZVORIŠNI MONITORING MODRO OKO – 2022 GODINA

PRILOG IZVORIŠNI MONITORING MODRO OKO – 2022 GODINA

IZVORIŠNI MONITORING KLOKUN – 2022 GODINA

PRILOG IZVORIŠNI MONITORING KLOKUN – 2022 GODINA

REVIZIJSKI MONITORING GRADAC – 2022 GODINA

2021. godina

IZVORIŠNI MONITORING KLOKUN – 2021 GODINA

IZVORIŠNI MONITORING MODRO OKO – 2021 GODINA

REVIZIJSKI MONITORING GRADAC – 2021 GODINA

2020. godina

IZVORIŠNI MONITORING KLOKUN – 2020 GODINA

IZVORIŠNI MONITORING MODRO OKO – 2020 GODINA

REVIZIJSKI MONITORING – 2020 GODINA

REVIZIJSKI MONITORING GRADAC- 2020 GODINA

2019. godina

IZVORIŠNI MONITORING KLOKUN – 2019 GODINA

IZVORIŠNI MONITORING MODRO OKO – 2019 GODINA

REVIZIJSKI MONITORING – 2019 GODINA