Sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17), Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/17), u javnoj ustanovi za komunalne djelatnosti „Izvor Ploče“ redovito se obavlja kontrola zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju.

Pregled zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju obavljaju ovlašteni i akreditirani laboratoriji Hrvatskog Zavoda za javno zdravstvo i Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Pregled obuhvaća analize prerađene vode prije isporuke potrošačima i neprerađene vode na parametre zdravstvene ispravnosti. Također se obavljaju svakodnevne interne kontrole u laboratoriju Ustanove.

Sukladno članku 15. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju pravna osoba koja obavlja djelatnost javne vodoopskrbe dužna je na svojim mrežnim stranicama objaviti ažurirane podatke o svim kemijskim i indikatorskim parametrima u vodi za ljusku potrošnju.

IZVJEŠTAJ O KVALITETI VODE ZA 2018 GODINU