Sukladno obavijesti izvođača KAMGRAD d.o.o. obavještavamo stanovnike Stabilne će se dana 12.04.2024. izvoditi radove postavljanja DTK instalacija na kolektoru u Stablinskoj ulici. U periodu od 8 h do 10 h neće se moći prometovati „prugom“ prema tunelu Dračevac. U prilogu skica radova.