Projekt je unikatan proces koji sadrži skup koordiniranih i kontroliranih aktivnosti s početkom i krajem, napravljen da se postigne cilj u skladu sa specifičnim zahtjevima, uključujući ograničenja u troškovima, resursima i vremenu. Razlikuje se od standardnih procesa jer je svaki projekt nerepetitivni, unikatni i pojedinačni pothvat. Osnovni elementi koncepta upravljanja projektom su troškovi, resursi i vrijeme sa jedne strane, a planiranje, kontrola i praćenje sa druge.

Provedba projekata na vodno komunalnoj infrastrukturi financira se sukladno shematskom prikazu institucionalnog okvira i izvora financiranja.

Upravljanje projektnim ciklusom u IZVOR PLOČE d.o.o. funkcionira sukladno shematskom prikazu razvojne strukture rada.

IZVOR PLOČE d.o.o. trenutno provodi 11 projekata ukupne vrijednosti 238.731.384,88 kn od čega se 220.994.849,90 kn odnosi na gradnju mreže vodoopskrbe i odvodnje, 1.929.000,00 kn se odnosi na izradu projektno tehničke dokumentacije, a 15.780.534,98 kn odnosi se na ostale projekte. Također, IZVOR PLOČE d.o.o. uključen je u dodatna 3 projekta kao dionik te nema prihoda ni rashoda provedbom tih projekata. Od ukupne vrijednosti projekata IZVOR PLOČE d.o.o. financira 2.18%, a preostalih 97.82% financira se iz vanjskih izvora financiranja. Vanjski izvori financiranja koji sudjeluju u razvoju vodno komunalne infrastrukture na području isporučenja IZVOR PLOČE d.o.o. su Europska unija (65.03%), Hrvatske vode (16.31%), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (11.54%), Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU (2.58%) i Grad Ploče (2.36%). Isto tako, provedbom navedenih projekata osiguran je povrat troškova plaće za 4 djelatnika od kojih 2 djelatnika u 100%-tnom iznosu, 1 djelatnik u 80%-tnom iznosu i 1 djelatnica u 50%-tnom iznosu. U slijedećem razdoblju 2022. – 2027. godine planira se provedba 7 projekata ukupne vrijednosti 80.590.000,00 kn.

DOKUMENTI

Odluka o osnivanju Stručne komisije za vodno komunalne projekte

Upravljanje projektnim ciklusom u IZVOR PLOČE d.o.o.

Izvješće o provedbi projekata i planiranim projektima za novo financijsko razdoblje