Predmet projekta je izgradnja dijela vodoopskrbnog cjevovoda Ploče – Rogotin – Komin na dionici od tržnice u Pločama do Stabline. Postojeća dionica glavnog vodoopskrbnog cjevovoda Ploče – Rogotin – Komin izvedena je od PVC cijevi promjera Φ 200 mm. Ista je u veoma lošem stanju, što se naročito očituje na mjestu prelaza cjevovoda preko kanala iz jezera Birina, gdje postoji opasnost od puknuća cjevovoda i prekida vodoopskrbe za potrošače smještene u istočnom dijelu Ploča (Birina, Stablina, Čeveljuša), te naseljima Rogotin, Šarić Struga, Banja i Komin. Kako bi se osigurala uredna vodoopskrba potrošača u narednom razdoblju potrebno je izvesti novi cjevovod Φ 300 mm u duljini od L= 402,57 m. Izgradnjom novog cjevovoda poboljšat će se stupanj sigurnosti vodoopskrbe potrošača na predmetnom području. Imajući u vidu da se radi o području na kojem živi oko 3500 stanovnika (cca. 35% stanovnika Grada Ploča), radovima na izgradnji predmetne dionice treba se pristupiti što prije. U sklopu planiranih radova izvest će se i novi cjevovod ogranka Φ 150 mm za Birinu, u duljini od L= 46,18 m.
Nakon završetka planirane izgradnje postojeći cjevovodi PVC Φ 200 mm (glavni vod) i PVC Φ 150 mm (ogranak za Birinu) stavit će se izvan funkcije.