Novosti iz Izvora

Završen projekt „ Izgradnja tlačnog cjevovoda CS Klokun – VS Ploče“

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko – neretvanske županije, Ispostava Ploče izdao je 8. srpnja 2020. godine pravomoćnu uporabnu dozvolu za izvedeni zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, izgradnja tlačnog cjevovoda CS KLOKUN-VS PLOČE. Ishođenjem uporabne dozvole i puštanjem cjevovoda u rad, završen je projekt: Izgradnja vodopskrbnog sustava Ploče, dionica tlačni cjevovod […]

Pročitajte sve novosti