Sprječavanje sukoba interesa

  • Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) sektorski naručitelj Izvor Ploče, javna ustanova za komunalne djelatnosti Ploče, OIB: 09475552617 objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezane osobe u sukobu interesa:

K-ING građevinarstvo i trgovina, Dalmatinska 2, 20340 Ploče
PROJEKT IDRIS d.o.o. Dalmatinska 2, 20340 Ploče
JADRANSIROVINA d.o.o., Kanal b.b., 20340 Ploče
RM PRESTIGE d.o.o., Vladimira Nazora 43, 20340 Ploče

MBO: 90685580
OIB: 70140701612
OIB: 23016813578
OIB: 06935288183


Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma


Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

  • Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave: Izgradnja tlačnog vodoopskrbnog cjevovoda, dionica crpna stanica Klokun – vodosprema Ploče, evidencijskog broja nabave: EV-MV 02/2017 – Pročitajte više

Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima

  • Nakon završenog savjetovanja naručitelj objavljuje izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima koje možete pregledati na sljedećem linku – Pročitajte više

Popis postupaka Javne nabave


 Na sljedećoj poveznici se nalazi arhiva postupaka javne nabave