IZVOR PLOČE d.o.o. u obvezi je provoditi postupak javne nabave roba, radova ili usluga kao sektorski naručitelj koji pruža isporuku vodnih usluga i čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave koja ima ili može imati kao javni naručitelji izravan ili neizravan, prevladavajući utjecaj na temelju svojeg vlasništva, financijskog udjela ili na temelju pravila kojima je naše poslovanje i obavljanje djelatnosti uređeno.

Robu, radove ili usluge nabavljamo u skladu s odredbama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave te odredbama važećeg Zakona o javnoj nabavi.

Ostale informacije vezane uz javnu nabavu IZVOR PLOČE d.o.o. možete pogledati na stranicama:

Nabava

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Registar sklopljenih ugovora