Lokacija izvorišta Klokun nalazi se sjeverno od grada Ploča i istočno od Baćinskih jezera, na nadmorskoj visini od oko 1.5 m n.m. Voda izvire u obliku malog jezerca i otječe kanalom u jezero Prikušinac. Područje oko vodocrpilišta većinom zauzimaju poljoprivredne i šumske površine. Osim lokalne prometnice koja prolazi kroz ograđeni prostor vodocrpilišta Klokun, u blizini se nalazi i županijska cesta ŢC 6276. Lokalna prometnica dijeli ograđeno zemljište na dva dijela. Unutar njega uređena je kaptaža na izvorištu s prepumpnim postrojenjem, postrojenjem za dezinfekciju vode i kontrolu iste s pomoćnim prostorijama za djelatnike (priručna radionica, spavaona, garderobe), trafo odjeljenjem, pumpama, agregatom (3-fazni diesel agregat smješten je u zaštitnom antibučnom kućištu otpornom na vremenske utjecaje, 650 kVA stand by snage, 591 kVA prime snage, 400 V, 50 Hz, dimenzija 5880 x 1930 x 2220 mm). S gornje strane prometnice je uređen objekt s automatskom kontrolom pumpnog postrojenja i dezinfekcije vode, te dijela vodosprema. U istom objektu je uređen priručni laboratorij za kontrolu vode. Na sjeveroistočnoj strani ograđenog kompleksa je stari prizemni objekt u kojem je skladište kemikalija. Uz prometnicu u sjevernom dijelu ograđenog kompleksa je izgrađena nastrešnica i objekt za smještaj rezervnih dijelova i prateće opreme. Lokacija izvorišta Klokun uređena je kao I. zona sanitarne zaštite izvorišta. Kapacitet izvora Klokun iznosi 250 l/s, s maksimalnim dosezima do 300 l/s. Automatizirano postrojenje za vodoopskrbu (vodocrpilište Klokun) sastoji se od tri prostorije. To su prostorija sa pumpama, prostorija za dezinfekciju i neutralizaciju te prostorija za doziranje klora i električnim ormarima za pumpe. Van postrojenja koje je ograđeno metalnom ogradom nalaze se četiri prostora. To su skladište tekućeg natrijevog hipoklorita, skladište praznih boca plinovitog klora, prostor za zaštitare te prostorija u kojoj borave djelatnici koji upravljaju postrojenjem (pomoćnik voditelja podruţnice, referent za ispitivanje kakvoće vode i zaštitu na radu te pogonski strojar na pumpnoj stanici). Izvorište vode Modro oko nalazi se jugoistočno od naselja Banja, neposredno uz granicu sa gradom Metkovićem. Na lokaciji Modro oko nalazi se crpna stanica sastavljena od dvije pumpe, elektro ormara i stanice za doziranje natrijeva hipoklorita. Natrij hipoklorit se dozira svakih 12 – 14 dana zimi te 7 – 10 dana ljeti. Na izvorištu Modro oko nema zaposlenika već se njime upravlja automatski sa Klokuna.

Slika vodocrpilišta „Klokun”

Slike vodocrpilišta „Modro oko“