IZVOR PLOČE d.o.o. potpisao je ugovor sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU o dodjeli sredstava u skladu sa Javnim pozivom za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2020. godinu. Sredstva su dodjeljena u svrhu sufinanciranja projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ploče“ koji se provodi na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenog 01. prosinca 2017. godine u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Ministarstvo IZVOR-u PLOČE d.o.o. dodjeljuje bespovratna sredstva u najvišem iznosu od 6.168.131,30 kn koje je IZVOR PLOČE d.o.o. dužan raspodijeliti na iznos od 4.000.000,00 kn za IZVOR PLOČE d.o.o. te 2.168.131,30 kn za Grad Ploče (Partner na projektu).

Sredstva će se isplatiti u tri faze. Prvi dio u visini 10% ukupno odobrenog iznosa bit će isplaćen po sklapanju Ugovora, nastavno na primitak zahtjeva za isplatom prvog dijela iznosa, a potkrijepljeno nastalim i ovjerenim izdacima. Drugi dio u visini 50% ukupno odobrenog iznosa bit će isplaćen tijekom realizacije EU projekta, kada suma ukupno prihvatljivih troškova dosegne najmanje 40% prihvatljivih troškova iz Ugovora o EU projektu, odobrenih od strane relevantnih tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja EU fondova u Republici Hrvatskoj nadležnog za kontrolu prihvatljivosti izdataka u okviru Ugovora o EU projektu. Treći dio razlike između već isplaćenih sredstava i odobrenog iznosa sufinanciranja od strane relevantnog tijela bit će isplaćen po dostavi zahtjeva za nadoknadu sredstava s dokazima o ukupno odobrenim prihvatljivim troškovima nakon odobrenog završnog izvješća o EU projektu.