Pravilnik o isporuci vodnih usluga
Na temelju članka 295.Zakona o obveznim odnosima („ Narodne novine „ br. 35 / 05 i 41 / 08 te članka 215.Zakona o vodama ((„ Narodne novine „ br.153 / 09 ) ravnatelj J.U. IZVOR PLOČE uz suglasnost Upravnog vijeća donijeli su opće i tehničke uvjete isporuke vodnih usluga. Pravilnik o isporuci vodnih usluga možete preuzeti ispod ovoga članka.

Pravilnik o isporuci vodnih usluga

Odluka o cijeni vodnih usluga

Na temelju članka 206. stavak 5. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09.) i članka 19/b statuta, Upravno vijeće JU IZVOR Ploče, donijelo je odluku o cijeni vodnih usluga. Odluku o cijeni vodnih usluga možete preuzeti klikom na link ispod teksta.

Odluka o cijeni vodnih usluga

Pravilnik o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda
Na temelju članka 43. Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda – kanalizaciji na području grada Ploča Upravno vijeće Javne ustanove IZVOR Ploče donio je pravilnik o odvodnji otpadnih i oborinskih voda, izvedbi instalacija kanalizacije, uvjetima i načinu priključivanja na kanalizacijsku mrežu. Pravilnik o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda možete preuzeti ispod ovoga članka.

Pravilnik o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Na temelju članka 3. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18) Ravnatelj IZVOR Ploče, javna ustanova za komunalne djelatnosti donosi Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka.

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

Na temelju članka 18. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Direktor društva Izvor Ploče d.o.o. donosi Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Izvoru Ploče d.o.o. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti možete preuzeti ispod ovoga članka.

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članka 9. Izjave o osnivanju društva Izvor Ploče d.o.o., direktor trgovačkog društva donosi Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave možete preuzeti ispod ovoga članka.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Odluka o nadležnosti i ovlastima vodnog redara

Na temelju članka 81.Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19), članka 77. i 79. Zakona o vodama, direktor društva IZVOR PLOČE d.o.o. uz prethodnu suglasnost Skupštine Društva donosi sljedeću Odluku o nadležnosti i ovlastima vodnog redara. Ovom Odlukom uređuje se nadležnost, ovlasti i postupak za postupanje vodnog redara u postupcima nadzora koje proizlaze iz Zakona o vodnim uslugama i Zakona o vodama i to na području na kojem društvo IZVOR PLOČE d.o.o.. obavlja djelatnosti.

Odluka o nadležnostima i ovlastima vodnog redara

Odluka o službenoj odori,  iskaznici i  oznaci vodnog redara

Na temelju članka 81. Zakona o vodnim uslugama (Narodne novine, br. 66/19), članka 9.5 Izjave o osnivanju društva IZVOR PLOČE d.o.o., a u svezi s Odlukom o nadležnosti i ovlastima vodnog redara, direktor društva dana donosi Odluku o službenoj odori, iskaznici i oznaci vodnog redara.

Odluka o službenoj odori, iskaznici i oznaci vodnog redara

Etički kodeks

Na temelju članka 9. stavka 6.  Izjave o osnivanju društva IZVOR PLOČE d.o.o, Uprava Društva donosi Etički kodeks. Ovim Etičkim kodeksom utvrđuju se osnovna etička pravila ponašanja svih zaposlenika u IZVOR PLOČE d.o.o., u odnosu prema fizičkim i pravnim osobama, kao i u međusobnim odnosima, radi utvrđivanja i promoviranja temeljnih etičkih vrijednosti u poslovnim koje obavljaju, te postupanja u slučaju njihovih povreda.

Etički kodeks

Odluka o osnivanju Stručne komisije za vodno komunalne projekte

Temeljem članka 9., stavka 6. Izjave o osnivanju društva Izvor Ploče d.o.o, Boris Palac, član uprave trgovačkog društva IZVOR PLOČE d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju,  donosi Odluku o osnivanju Stručne komisije za vodno komunalne projekte koja se donosi zbog formaliziranja suradnje između IZVOR PLOČE d.o.o. te općina i gradova na čijem području je IZVOR javni isporučitelj vodnih usluga.

Odluka o osnivanju Stručne komisije za vodno komunalne projekte

Odluka o naknadi za razvoj

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstvu od 18. srpnja 2019. godine (NN. br.66/19), donošenje odluke o naknadi za razvoj (u daljnjem tekstu: Odluka) dana je u nadležnost javnih isporučitelja vodnih usluga. Prihodi od naknade za razvoj koriste se za financiranje gradnje komunalnih građevina odnosno za financiranje otplate zajmova i kredita za gradnju komunalnih vodnih građevina u skladu sa financijskim planom javnog isporučitelja vodnih uslug koji se donose u skladu sa propisima kojim se uređuju djelatnost vodnih usluga.

Odluka o naknadi za razvoj