Područje kojim upravlja IZVOR Ploče, javna ustanova za komunalne djelatnosti, nalazi se u uslužnom području br. 19. U hidrogeološkom smislu, područje zahvata pripada slivu izvora na desnoj obali rijeke Neretve. Izvorište “Klokun” je uzlazno vrelo smješteno svega 2,0 km  sjeverno od grada Ploče povezan s Baćinskim jezerima koja i prihranjuje. Nalazi se na nadmorskoj visini od oko 1,5 m n.m. Voda izvire u obliku malog jezerca i otječe kanalom dužine 500 m u jezero Prikušinac. Izvor Klokun je kaptiran i koristi se za vodoopskrbu naselja na području grada Ploča i općine Gradac. Izvorište “Modro Oko” izdašno je krško vrelo dubine 22,5 m, te je u obliku malog jezera promjera cca. 30-40 m iz kojega se voda prelijeva i otječe vodotokom Desanka prema Neretvi. Nalazi se cca 7 km istočno od Ploča u naselju Banja. Izvor Modro oko se trenutno koristi za vodoopskrbu naselja Desne u općini Kula Norinska.

Vodocrpilište Klokun

Trenutno na području aglomeracije Ploče postoji djelomično izgrađen sustav odvodnje u dijelu naselja Ploče, sa 4.538,30 m evidentirane  kanalizacijske mreže, te 400 m kanalizacijske mreže u naselju Rogotin, bez uređaja za pročišćavanje. Radi se o razdjelnom tipu odvodnje koji se sustavom kolektora vodi do ispusta. U Pločama postoje tri ispusta u more, od kojih se dva nalaze u urbanom dijelu grada, a treći je  smješten u području luke Ploče. Radi se o sustavu gravitacijskih kolektora, sa dvije crpne stanice i kratkim tlačnim cjevovodima.