SAVJETI I UPUTE KORISNICIMA

Kako bi sadašnji i budući potrošači, odnosno korisnici vodovodne i kanalizacijske mreže, izbjegli moguće probleme i nepotrebne troškove zbog nekontrolirane potrošnje ili izlijevanja vode, te ukoliko dođe do interventnih situacija imali uvid u postupke i način rješavanja istih, dajemo nekoliko savjeta i poruka:

1. Preporučujemo da potrošači, odnosno vlasnici nekretnina (u kojima stalno ili povremeno borave), koje su spojene na javnu vodoopskrbnu mrežu prije svakog dužeg izbivanja (godišnji odmor, putovanje, rad u inozemstvu), zatvore dotok vode na sekundarnom ventilu (iza vodomjera) u vodomjernom oknu.

2. Radi sprečavanja, odnosno ranog otkrivanja te pravovremenog otklanjanja gubitka na kućnoj instalaciji bilo bi poželjno barem jedanput mjesečno provjeriti ispravnost te instalacije. Provjera se vrši tako da se zatvore sva izljevna mjesta u kući, a na vodomjeru kontrolira da li crveni indikator potrošnje miruje. Ako miruje znači da gubitka nema, a ako se vrti, to je siguran znak gubitka vode na štetu potrošača i potrošač ga mora pronaći i otkloniti o vlastitom trošku, jer se radi o istjecanju vode na mjerenom dijelu vodovodne instalacije koja je u sustavu održavanja potrošača. Želite li utvrditi koliku Vam štetu otkriveni gubitak donosi, tada uz vremensku kontrolu putem sata i očitanja protoka na vodomjeru možete lako utvrditi gubitak u l/min, na sat ili u m3 na dan, a što uz množenje s cijenom daje financijski gubitak.

3. Prije zime, u studenom ili početkom prosinca, provjerite da li je vodomjer zaštićen od smrzavanja, jer oštećenjem i smrzavanjem vodomjera može doći do nekontroliranog istjecanja vode i znatnih materijalnih šteta. Pri tome Vam savjetujemo:

  • Prilikom postavljanja zaštite od smrzavanja posebno pripazite da ne biste prouzročili oštećenje plombe sa žigom Državnog zavoda za mjeriteljstvo,
  • Zaštitite vodomjerno okno od smrzavanja uz preporuku korištenja stiropora, stirodura, termoizolacijskog filca ili vreća napunjenim rastresitim izolacijskim materijalom (ne preporučujemo materijale koji upijaju vodu poput kartona, spužve ili tkanine),
  • Zatvorite ventil iza vodomjera i ispustite vodu iz slavina u dvorištu ili vrtu te iz internih vodovodnih cijevi koje se zimi ne koristite,
  • Zatvorite ventil iza vodomjera i ispustite vodu u vikendicama, pomoćnim prostorijama i ostalim objektima koji se ne griju ili ne koriste redovito,
  • Pripazite i zaštitite vodomjere i instalacije u zgradama u podrumskim prostorijama koje nisu grijane, posebno u podrumima koje imaju nezaštićene otvore (razbijene podrumske prozore).

4. Ako uočite bilo kakvo istjecanje vode u vodomjernom oknu ili oštećenje vodomjernog sata u vodomjernoj komori, začepljenje ili slabije otjecanje otpadne vode u kanalizacijskom priključku obavijestite nas.

5. Ukoliko su  građevine priključene na sustav individualne odvodnje, funkcionalnost kanalizacijskog sustava postiže se redovitim čišćenjem i pražnjenjem septičke jame.

6. Na individualnim gradilištima i nenastanjenim kućama, nakon svakog prekida radova ili prekida boravka, obavezno zatvorite ventil iza vodomjera.

7. Ventil iza vodomjera pripada kućnoj instalaciji, popravlja se i mijenja na trošak potrošača. Zatvaranje vode na glavnom ventilu prije vodomjera (prilikom popravka, zamjene ventila ili instalacije iza vodomjera-mjerenog dijela instalacije), obavljaju isključivo naši dežurni radnici, stoga za zatvaranje vode morate obavijestiti Izvor Ploče d.o.o. na telefon: 020 679 426 ili 020 679 729. U zgradama s više stanova, o prekidu vodoopskrbe zbog radova koji se izvode na internoj vodovodnoj i kanalizacijskoj instalaciji moraju biti obaviješteni svi stanari od strane stambenog servisa .

8. Regulator tlaka iza vodomjera ugrađuje i održava potrošač, odnosno serviser odabran od strane potrošača, a može biti ugrađen na mjerenom dijelu vodovodne instalacije iza vodomjera.

9. Održavanje vodomjerne komore, vodomjernog ormarića i prostorija u kojima je vodomjer ugrađen, dužnost je potrošača, a radnicima Izvor Ploče d.o.o. treba biti osiguran pristup do vodomjera.

10. O prekidu vodoopskrbe zbog radova na cjevovodu biti ćete obaviješteni putem sredstava javnog informiranja, našom pismenom obavijesti ili usmeno od naših radnika. Pri nailasku vode, za očekivati je privremeno zamućenje, zato pričekajte djelatnike Izvor Ploče d.o.o. da ispuste  vodu na svim izljevnim mjestima (ili pustite vodu o vlastitom trošku) dok se ne izbistri te je tek tada možete slobodno koristiti.

11. Ako u vodi uočite nešto neuobičajeno, ako je smanjena količina protoka, pad tlaka, povišena temperatura ili mutež, strani miris ili okus, obavijestite nas radi otklanjanja nedostataka.

12. Ukoliko planirate građevinu, koja je priključena na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje, prenamijeniti, etažirati ili dođe li do promjene vlasništva nad nekretninom, javite se Izvor Ploče d.o.o. zbog informacija o potrebnim postupcima. Pismeno ili telefonski možete javiti promjenu adrese ili promjenu naslova za dostavu računa za korisnike na izvor@izvor.com.hr i 020 679 426.

13. Biti ćemo zahvalni ako nam dojavite bilo koje uočene promjene, npr. nenajavljeni nestanak vode, izbijanje vode na ulici, izlijevanje vode iz vodomjernih komora ili vodovodnih priključaka. Isto tako, molimo Vas da nam dojavite lom hidranta, lom uličnih šahtova, lom poklopaca, oštećenja naših ograda i ostalih objekata.

14. Ako iz bilo kojeg razloga nećete trošiti vodu u dužem vremenskom periodu (6 mjeseci ili više), dužni ste nas o tome obavijestiti pismeno, usmeno ili telefonski, a sve iz razloga kako bi se izbjegli problemi i troškovi vezani uz eventualnu krađu vode, krađu vodomjera, smrzavanja, kao i sve ostale troškove vezane za održavanje, čitanje i baždarenje istog.

Zaključavanje vodomjernih komora kao i neovlašteno priključivanje na javnu vodovodnu mrežu nije dopušteno!