IZVOR PLOČE d.o.o. PROVODI 11 PROJEKATA UKUPNE VRIJEDNOSTI 238.731.384,88 kn

IZVOR PLOČE d.o.o. trenutno provodi 11 projekata ukupne vrijednosti 238.731.384,88 kn od čega se 220.994.849,90 kn odnosi na gradnju mreže vodoopskrbe i odvodnje, 1.929.000,00 kn se odnosi na izradu projektno tehničke dokumentacije, a 15.780.534,98 kn odnosi se na ostale projekte. Također, IZVOR PLOČE d.o.o. uključen je u dodatna 3 projekta kao dionik te nema prihoda ni rashoda provedbom tih projekata.

Od ukupne vrijednosti projekata IZVOR PLOČE d.o.o. financira 2.18%, a preostalih 97.82% financira se iz vanjskih izvora financiranja. Vanjski izvori financiranja koji sudjeluju u razvoju vodno komunalne infrastrukture na području isporučenja IZVOR PLOČE d.o.o. su Europska unija (65.03%), Hrvatske vode (16.31%), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (11.54%), Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU (2.58%) i Grad Ploče (2.36%).

Isto tako, provedbom navedenih projekata osiguran je povrat troškova plaće za 4 djelatnika od kojih 2 djelatnika u 100%-tnom iznosu, 1 djelatnik u 80%-tnom iznosu i 1 djelatnica u 50%-tnom iznosu.

U slijedećem razdoblju 2022. – 2027. godine planira se provedba 7 projekata ukupne vrijednosti 80.590.000,00 kn.

Detaljno izvješće o projektima u provedbi i planiranim projektima možete pogledati OVDJE.

Ovim putem zahvaljujemo svim dionicima koji sudjeluju u razvoju vodno komunalne infrastrukture na području grada Ploča

Obustava vode u Dalmatinskoj ulici

Obavještavamo građane da je u ponedjeljak, 27. 12. 2021. godine, došlo do privremene obustave vode u Dalmatinskoj ulici u Pločama. Isporuka vode privremeno je obustavljena poslovnim subjektima, a isporuka vode građanima se odvija nesmetano. Zbog velike količine vode, uzrokovane obilnim padalinama, otežan je pristup mjestu kvara i otklanjanju istog.
Zahvaljujemo na razumijevanju.

Održana četvrta lokalna radionica projekta AdSWiM

Izvor Ploče d.o.o. organizirao je četvrtu, ujedno i posljednju lokalnu radionicu u sklopu projekta AdSWiM, (Upravljanje obrađenim otpadnim vodama radi osiguravanja kvalitete Jadranskog mora), sufinanciranog iz Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. Radionica je održana dana 21. prosinca 2021. godine putem virtualne platforme „Zoom“.

Lokalna radionica okupila je predstavnike Izvora Ploče d.o.o., vanjske stručnjake na projektu te stručnjake komunalnog poduzeća Komunalno d.o.o. Vrgorac.

U sklopu radionice, prisutnima su predstavljeni rezultati projekta AdSWiM te inovativna tehnologija obrade i pročišćavanja otpadnih voda – aerobna granularna biomasa koja je razvijena u sklopu istoga, a  sudionici su potom imali priliku saznati nešto više i  o mogućnostima upravljanog korištenja pročišćenih komunalnih otpadnih voda u svrhu povećanja kvalitete Jadranskog mora.

Na samom kraju radionice, uslijedila je zajednička rasprava u sklopu koje su sudionici razmijenili znanja i iskustva, te su izrazili značajan interes za istraživanjem predstavljenih  inovativnih tehnologija i mogućnostima njihove primjene.

Brošuru projekta možete pogledati na linku AdSWiM.

Završeni radovi na vodoopskrbnoj mreži u donjem dijelu grada Ploča

Obavještavamo građane da je, iznimno brzom intervencijom djelatnika IZVOR PLOČE d.o.o., završen popravak kvara na vodoopskrbnoj mreži u Obali Neretljanskih Gusara te je normalizirana isporuka vode građanima u donjem dijelu grada.

Na mjestu kvara postavljena je zaštitna ograda te će se ostatak zemljanih i betonskih radova raditi od ponedjeljka. Molimo građane i vozače za pojačan oprez prilikom prolaska navedenim mjestom kvara.

Zahvaljujemo svim korisnicima na strpljenju.

Obavijest građanima u donjem dijelu grada Ploča

Dana 18. 12. 2020. godine došlo je do velikog kvara na glavnom vodoopskrbnom cjevovodu u Obali Neretljanskih Gusara zbog čega je došlo do prekida isporuke vode u donjem dijelu grada. Djelatnici IZVOR PLOČE d.o.o. su na terenu i rade na sanaciji kvara.O daljnjem tijeku radova i nastavku isporuke vode ćemo vas pravovremeno obavijestiti.

Unaprijed se zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju.

 

 

Projekt WaterQ – Na „Klokun“ i „Modro oko“ stižu senzori za praćenje kvalitete vode

Dvije lokacije vodocrpilišta IZVOR PLOČE d.o.o., „Klokun“ i Modro oko“, odabrane su kao pilot lokacije u projektu WaterQ koji ima za cilj razviti rješenje koje će unaprijediti proces kontrole kvalitete vode za ljudsku potrošnju, optimizirati metode rada u procjeni rizika te dodatno ubrzati i pojednostaviti proces informiranog donošenja odluka u sustavima javnog zdravstva i vodoopskrbe.

Projektom se planira razviti WaterQ rješenje koje će objedinjavati  WaterQ digitalnu platformu s potpuno integriranim komponentama, mobilnu aplikaciju i WaterQ IoT senzorske uređaje. Ovakvo cjelovito rješenje omogućiti će integraciju različitih izvora podataka i različitih tipova podataka (laboratorijska mjerenja, senzorska, meteorološki podaci), koji do sada nisu bili integrirani na jednoj platformi te doprinijeti znatnom poboljšanju procesa kontrole vode kroz pružanje međusobno povezanih usluga koje trenutno na tržištu ne postoje kao dio jednog sustava

Projektni konzorcij čine Ericsson Nikola Tesla, kao prijavitelj, zajedno s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i tvrtkama Telemetris d.o.o. i Gauss d.o.o. kao partnerima.

Projekt „WaterQ – digitalna transformacija praćenja kvalitete vode“ sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. na natječaju: „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja (IRI) – faza II“.

Ovim putem zahvaljujemo projektnom konzorciju na uključivanju vodocrpilišta IZVOR PLOČE d.o.o., „Klokun“ i Modro oko“ kao pilot lokacija u projektu.

                                             
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

IZVOR-u PLOČE d.o.o. 4.000.000 kn iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU

IZVOR PLOČE d.o.o. potpisao je ugovor sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU o dodjeli sredstava u skladu sa Javnim pozivom za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2020. godinu. Sredstva su dodjeljena u svrhu sufinanciranja projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ploče“ koji se provodi na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenog 01. prosinca 2017. godine u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Ministarstvo IZVOR-u PLOČE d.o.o. dodjeljuje bespovratna sredstva u najvišem iznosu od 6.168.131,30 kn koje je IZVOR PLOČE d.o.o. dužan raspodijeliti na iznos od 4.000.000,00 kn za IZVOR PLOČE d.o.o. te 2.168.131,30 kn za Grad Ploče (Partner na projektu).

Sredstva će se isplatiti u tri faze. Prvi dio u visini 10% ukupno odobrenog iznosa bit će isplaćen po sklapanju Ugovora, nastavno na primitak zahtjeva za isplatom prvog dijela iznosa, a potkrijepljeno nastalim i ovjerenim izdacima. Drugi dio u visini 50% ukupno odobrenog iznosa bit će isplaćen tijekom realizacije EU projekta, kada suma ukupno prihvatljivih troškova dosegne najmanje 40% prihvatljivih troškova iz Ugovora o EU projektu, odobrenih od strane relevantnih tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja EU fondova u Republici Hrvatskoj nadležnog za kontrolu prihvatljivosti izdataka u okviru Ugovora o EU projektu. Treći dio razlike između već isplaćenih sredstava i odobrenog iznosa sufinanciranja od strane relevantnog tijela bit će isplaćen po dostavi zahtjeva za nadoknadu sredstava s dokazima o ukupno odobrenim prihvatljivim troškovima nakon odobrenog završnog izvješća o EU projektu.

Ovim putem zahvaljujemo Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU na dodjeljenim sredstvima.

Obavijest građanima grada Ploča i okolice

Ponovnim ispitivanjem uzoraka vodovodne vode grada Ploča i okolice,  ustanovljeno je da prema kemijskim pokazateljima ti uzorci udovoljavaju uvjetima Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13), čime prestaju prvobitne mjere predostrožnosti o prokuhavanju vode te se vodovodna voda sada može upotrebljavati za piće.

Zahvaljujemo građanima na razumijevanju.

Obavijest građanima o zamućenju vode

Zbog obilnih padalina došlo je do zamućenja izvorišta Klokun i Modro oko.  Kao posljedicu, rezultati analize vode pokazuju povećanje parametra mutnoće i u vodoopskrbnoj mreži na cijelom području isporučenja. Vodovodna voda je još uvijek bakteriološki ispravna, no predostrožnosti radi, dajemo preporuku potrošačima da prije upotrebe vode za piće istu prokuhaju. Mjera ostaje na snazi do daljnjeg te će se građani pravovremeno obavijestiti o njenom prestanku.

Zahvaljujemo građanima na razumijevanju.