IZVOR PLOČE d.o.o. kontinuirano radi na kvaliteti i na poboljšavanju odnosa s potrošačima. U tom procesu je ključna komunikacija vezana za bilo kakve probleme koje mogu imati potrošači, a oko kojih im IZVOR PLOČE d.o.o. može pomoći, ali i dostava informacija korisnih IZVOR-u PLOČE d.o.o. kao što su prijava kvarova i slično.

Ovim putem obavještavamo građane da za bilo što od navedenog mogu kontaktirati dežurnu službu na neke od sljedećih načina:

Tel: 020 679 729

Mob: 099 808 1836

E-mail: izvor@izvor.com.hr

Unaprijed zahvaljujemo na dostavi korisnih informacija, a poglavito onih o kvarovima na vodoopskrbnoj mreži. Pozivamo građane da uočeni kvar, osim telefonskim putem i mailom, mogu prijaviti i putem aplikacija WhatsApp i Viber na gore navedeni broj mobitela. Molimo građane da tijekom prijave navedu lokaciju kvara te, ukoliko su u mogućnosti, pošalju i fotografiju kvara.