Najavljujemo radove na kolektoru u Stablinskoj ulici u smjeru od zapadnog tunela prema križanju sa željezničkim prijelazom. U tom dijelu bit će onemogućeno parkiranje osobnih vozila. Više detalja o prometnoj regulaciji pogledajte na skici.

Zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju.