Dopušteno korištenje

Preuzimanje i ispis svakog obrasca te pregled drugih materijala i sadržaja na ovoj adresi moguće je samo u prijavne svrhe. Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja web lokacije ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog pismenog dopuštenja Grada Ploče i drugih nositelja autorskih i ostalih prava intelektualnog vlasništva. Ako je takvo dopuštenje izdano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na vizualni identitet ili drugo pravo intelektualnog vlasništva.

Autorska i ostala prava intelektualnog vlasništva

Sadržaj web lokacije zaštićen je autorskim pravima koja pripadaju Gradu Ploče ili su ustupljena, a u vlasništvu su trećih osoba. Grad Ploče također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja web lokacije. Nadalje, web lokacija sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i druge sadržaje intelektualnog vlasništva u vlasništvu Grada Ploče ili trećih osoba, a Grad Ploče je nositelj licencije. Ne smijete smatrati da je bilo koji sadržaj na web lokaciji za upotrebu bez ograničenja. Mora se zatražiti dozvola za umnožavanje.

Slike i video

Sve fotografije, priopćenja i video zapisi kao i biografski podaci osoba i/ili ostali materijali koji se pojavljuju na web lokaciji isključivo su vlasništvo Grada Ploče te su autorska i ostala prava intelektualnog vlasništva na svim materijalima koji se nalaze na web lokaciji u njenom vlasništvu. Sva prava su pridržana.

Subjektima je dopušteno korištenje fotografija i drugih materijala izričito uz navođenje izvora te isključivo u promidžbene, uredničke i informativne svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima. Drugačija upotreba materijala s web lokacije nije dopuštena.
Također, nije dopuštena upotreba bilo kojeg materijala s web lokacije u svezi s prodajom ili nuđenjem na prodaju usluga bilo koje vrste. Definirano dopuštenje i način korištenja web lokacije ne smije se prenositi, podugovarati ili dodjeljivati i svaki namjeravani i pokušani prijenos, podugovaranje ili dodjeljivanje smatrat će se ništavnim. Korištenjem materijala s web lokacije, medijski korisnici obvezuju se u potpunosti pridržavati ovdje utvrđenih ograničenja, uvjeta i zahtjeva.