Izvor Ploče osnovan je davne 1955. godine i obavljao je širok spektar djelatnosti na području grada Ploča i općine Gradac. 2009. godine javna ustanova Izvor Ploče se dijeli na dva komunalna poduzeća, a Izvor Ploče preuzima djelatnosti javne vodopskrbe, javne odvodnje i izvođenja priključaka. Vodovodna mreža u dužini od 110 km za koju ustanova skrbi proteže se na dvije županije, od Komina i Desana sa  jedne strane, do Zaostroga sa druge strane. Temeljem Odluke osnivača o preoblikovanju IZVOR Ploče, javna ustanova za komunalne djelatnosti preoblikovana je dana 22.09.2019.g. u IZVOR PLOČE društvo sa ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju.

Na ovom području živi oko 14.000 stanovnika. Voda se najvećim dijelom crpi sa novoobnovljenog izvorišta Klokun, te manjim dijelom sa izvorišta Modro oko. Kanalizaciska mreža je izgrađena na području Ploča i dijela općine Gradac, dok prigradska sela i naselja imaju rješenu odvodnju sa septičkim jamama.  U studenom 2010. g. dobili smo verifikacijsku potvrdu o implementarnosti HACCAP sustava kontole ispravnosti kakvoće vode.

Društvom upravlja član uprave – direktor Boris Palac, a Nadzorni odbor čine predsjednik Ivo Karamatić, zamjenik predsjednika Aleksandar Ostojić te članovi Ranko Barbir, Marija Kovač, Irida Oršulić, Baldo Šutić i Nikica Družijanić.

Društvo ima cilj povećati promet, povećati zadovoljstvo i povjerenje potrošača u neškodljivost vode za piće, povećati kvalitetu usluge, smanjiti gubitke u sustavu. Pitka voda smatra se proizvodom visokog rizika, zbog čega je ključno da njena proizvodnja u našem vodovodu bude kontrolirana u svakom koraku, od crpljenja izvora, dezinfekcije, do distribucije krajnjim korisnicima. Svi procesi se vrše na način da se ponudi visoko kvalitetan proizvod. Prodaja proizvoda visoke kvalitete, primjena dobre tehnike i tehnologije daje maksimalne konačne rezultate koji stvaraju prepoznatljiv imidž kod potrošača.

Prema rezultatima analize stručnjaka Ujedinjenih Naroda opskrba pitkom vodom postat će osnovni i najteži problem čovječanstva. Obaveza sviju nas je da to prirodno blago čuvamo i pazimo. U skladu s tim krenuli smo, uz podršku grada, u obnavljanje Klokuna i Modrog oka, rekonstrukciju cjevovoda do Komina, izmjenu dijela po dijela cjevovoda na području grada kako bi obnovili kompletnu mrežu, smanjili gubitke i sačuvali našu najveću vrijednost.