Održano javno otvaranje ponuda za „SUSTAV PRIKUPLJANJA I ODVODNJE OTPADNIH VODA I SANACIJA DIJELA VODOOPSKRBNE MREŽE AGLOMERACIJE PLOČE“

U ponedjeljak, 20. travnja 2020. godine održano je javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku javne nabave  – „SUSTAV PRIKUPLJANJA I ODVODNJE OTPADNIH VODA I SANACIJA DIJELA VODOOPSKRBNE MREŽE AGLOMERACIJE PLOČE“

U predmetnom postupku nabave evidencijskog broja nabave:  EV-VV 15/2019, zaprimljene su 4 (četiri)  ponude:

 1. KAMGRAD d.o.o., Zagreb
 2. ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., Ivanić Grad
 3. COLAS HRVATSKA d.d., Varaždin
 4. Zajednica ponuditelja

– Medius d.o.o.

– Vodoprivreda Split d.d.

– Vodoprivreda Vrgorac d.d.

– Brina d.o.o.

– Controlmatik d.o.o.

 

Procijenjena vrijednost nabave je 143.565.798,16 kuna (bez PDV).

Ponuđena cijena ponuditelja KAMGRAD d.o.o.  iznosi 176.922.220,93 kn bez PDV-a, odnosno 221.152.776,16 kn s PDV-om.

Ponuđena cijena ponuditelja ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. iznosi 167.870.620,08 kn bez PDV-a, odnosno 209.838.275,10 kn s PDV-om.

Ponuđena cijena ponuditelja COLAS HRVATSKA d.d. iznosi 194.823.616,97 kn bez PDV-a, odnosno 243.529.521,21 kn s PDV-om.

Ponuđena cijena Zajednice ponuditelja Medius d.o.o., Vodoprivreda Split d.d., Vodoprivreda Vrgorac d.d., Brina d.o.o., Controlmatik d.o.o., . iznosi 181.930.088,85 kn bez PDV-a, odnosno 227.412.611,06  kn s PDV-om.

Zapisnik s javnog otvaranja ponuda objavljen je neposredno nakon održavanja javnog otvaranja u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Stručno povjerenstvo za predmetni postupak javne nabave, sukladno Zakonu o javnoj nabavi i važećim Pravilnicima provest će pregled i ocjenu zaprimljenih ponuda, te donijeti Odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude unutar roka od 90 dana.

Održano javno otvaranje ponuda za „IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I PODMORSKOG ISPUSTA“

U ponedjeljak, 20. travnja 2020. godine održano je javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku javne nabave  – „IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I PODMORSKOG ISPUSTA“

U predmetnom postupku nabave evidencijskog broja nabave:  EV-MV 12/2019, zaprimljena je 1 (jedna)  ponuda:

 1. Ponuda Zajednice ponuditelja:
 • POMGRAD INŽENJERING d.o.o. za graditeljstvo
 • MIAB d.o.o.

Procijenjena vrijednost nabave je 19.756.540,00 kuna (bez PDV).

Ponuđena cijena Zajednice ponuditelja POMGRAD INŽENJERING d.o.o. i MIAB d.o.o. iznosi 30.279.699,00 kn bez PDV-a, odnosno 37.849.623,75  kn s PDV-om.

Zapisnik s javnog otvaranja ponuda objavljen je neposredno nakon održavanja javnog otvaranja u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Stručno povjerenstvo za predmetni postupak javne nabave, sukladno Zakonu o javnoj nabavi i važećim Pravilnicima provest će pregled i ocjenu zaprimljenih ponuda, te donijeti Odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude unutar roka od 90 dana.

Obavijest građanima o prekidu isporuke vode

Obavještavamo građane da će dana 21.travnja. 2020. godine (utorak) u vremenu od 9  – 11 h, zbog radova na glavnom cjevovodu,  biti obustavljena isporuka vode u Gradu Ploče u slijedećim ulicama:

Ulica Stjepana Radića od br. 1 – 9, Ulica Vladimira Nazora od br. 1 – 29, Rogotinska ulica, Trg bana J. Jelačića, Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića, Ulica Antuna Gustava Matoša i Ulica Tina Ujevića.

U slučaju lošeg vremena, radovi se odgađaju za sljedeći dan u isto vrijeme.

Zahvaljujemo na razumjevanju.

Poziv radnicima za dostavom prijedloga za imenovanje povjerljive osobe

Sukladno članku 17. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/19) i članku 9. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u IZVOR-u PLOČE d.o.o., Ploče, pozivam Vas da dostavite prijedlog za imenovanje povjerljive osobe, u roku od 30 dana od dana objave ovog Poziva.
Uprava Društva imenovat će povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti na prijedlog najmanje 20% radnika zaposlenih u Društvu, odnosno na prijedlog najmanje 10 radnika.
Ako više grupa od po najmanje 20% radnika predloži Upravi Društva različite osobe, Uprava Društva za povjerljivu osobu imenovat će onu koju predloži veći broj radnika, a ako se radi o istom broju radnika, onda će između dostavljenih prijedloga povjerljivu osobu izabrati Uprava Društva.
Ukoliko u roku od 30 dana od dana objave ovog Poziva, radnici ne dostave svoj prijedlog povjerljive osobe, Uprava Društva samostalno će imenovat povjerljivu osobu sukladno članku 17. stavak 2. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i članku 9. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u IZVOR-u PLOČE d.o.o., Ploče.
Radnici koji predlažu povjerljivu osobu prethodno moraju ishoditi njen pristanak koji se daje u pisanom obliku i zajedno s prijedlogom dostavlja Upravi Društva koja donosi odluku o imenovanju povjerljive osobe.

Poziv možete pronaći na slijedećem linku:

Poziv radnicima

Direktor
Boris Palac, dipl.oec.

Održano javno otvaranje ponuda za „USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM IZGRADNJA VODNO – KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE PLOČE“

U ponedjeljak, 06. travnja 2020. godine održano je javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku javne nabave  – „USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM IZGRADNJA VODNO – KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE PLOČE“

U predmetnom postupku nabave  evidencijskog  broja nabave:  EV-VV 14/2019, zaprimljene su 2 (dvije)  ponude:

 1. Ponuda Zajednice ponuditelja:
 • EKONERG – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. Zagreb
 • BIM PROJEKT d.o.o. Zagreb
 • SUBNECTO d.o.o. Zagreb

 

 1. Ponuda zajednice ponuditelja:
 • EPTISA ADRIA d.o.o. Zagreb
 • COMPANY SULIĆ d.o.o. Ploče
 • APSIDA INŽENJERING d.o.o. Dubrovnik

 

Procijenjena vrijednost nabave je 3.845.000,00 kuna (bez PDV).

Ponuđena cijena Zajednice ponuditelja EKONERG- institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o., BIM PROJEKT d.o.o. i SUBNECTO d.o.o.  iznosi 2.800.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 3.500.000,00  kn s PDV-om.

Ponuđena cijena Zajednice ponuditelja EPTISA ADRIA d.o.o., COMPANY SULIĆ d.o.o. i APSIDA INŽENJERING d.o.o. iznosi 2.298.000,00  kn bez PDV-a, odnosno 2.872.500,00 kn s PDV-om.

Zapisnici s javnog otvaranja ponuda objavljeni su neposredno nakon održavanja javnog otvaranja u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Stručno povjerenstvo za predmetni postupak javne nabave, sukladno Zakonu o javnoj nabavi i važećim Pravilnicima provest će pregled i ocjenu zaprimljenih ponuda, te donijeti Odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude unutar roka od 90 dana.

 

SARS-CoV-2 NE UTJEČE NA KVALITETU VODE!

SARS-CoV-2 je ovijeni virus, s osjetljivom vanjskom membranom. Virusi s ovojnicom manje su stabilni u okolišu i osjetljivi su na oksidanse, poput sredstava na bazi klora koji se koristi kao dezinfekcijsko sredstvo u obradi vode. Dezinfekcija vode za ljudsku potrošnju je obavezna mjera koju IZVOR Ploče d.o.o.provodi, i to upravo preparatima na bazi klora, stoga je voda sigurna za upotrebu.

Prevencija širenja virusa COVID – 19

Poštovani kupci,

U cilju prevencije širenja virusa COVID – 19, sukladno Odluci Gradonačelnika Grada Ploča, obavještavamo Vas da:

 • Blagajna Izvor d.o.o. neće raditi sa strankama od 16.3.2020 do daljnjeg. Vaše račune možete plaćati internet bankarstvom, na šalterima banaka, FINA – e, pošte i kioscima Tiska.
 • Ograničava se rad s strankama u cilju što manjeg kontakta

Kontaktirati nas možete:

Telefoni – 020 679 426,  020 676 127,  020 676 126

Fax –   020 676 141

Dežurni telefon ( 0 – 24 h) – 020 679 729

e – mail: izvor@izvor.com.hr

Molimo Vas da stanje vodomjera dostavljate telefonom ili e – mailom.

Molimo građane da se pridržavaju navedenih mjera.

Unaprijed zahvaljujemo,

Izvor Ploče d.o.o.

Javno otvaranje ponuda – Aglomeracija Ploče

Održano javno otvaranje ponuda za „Usluge informiranja javnosti o projektu i vidljivosti“ i „Uslugu nadzora radova u okviru projekta – Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ploče“

U ponedjeljak, 10. veljače 2020. godine, u prostorijama Izvora Ploče d.o.o. održano je javno otvaranje ponuda u otvorenim postupcima – „Usluge informiranja javnosti o projektu i vidljivosti“ i „Usluga nadzora radova u okviru projekta – Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ploče“.
U predmetnom postupku nabave „Usluge informiranja javnosti o projektu i vidljivosti“, evid. br. EV-MV 16/2019, zaprimljeno je 5 ponuda:
• Ponuda ponuditelja BRIEFING KOMUNIKACIJE d.o.o. Zagreb
• Ponuda ponuditelja PARK AVENIA d.o.o. Zagreb
• Ponuda ponuditelja MEDIA VAL d.o.o. Zagreb
• Ponuda ponuditelja EKONERG – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o., Zagreb
• Ponuda Zajednice ponuditelja
– EKOESCO d.o.o., Osijek
– EUROPLANTAŽE d.d. Osijek
– MEDIA ORTAK, obrt za reklamu, Osijek
Procijenjena vrijednost nabave je 836.612,00 kuna (bez PDV).
Ponuđena cijena ponuditelja BRIEFING KOMUNIKACIJE d.o.o. iznosi 773.700,00 kn bez PDV-a, odnosno 967.125,00 kn s PDV-om. Ponuđena cijena ponuditelja PARK AVENIA d.o.o. iznosi 589.400,00 kn bez PDV-a, odnosno 736.750,00 kn s PDV-om.
Ponuđena cijena ponuditelja MEDIA VAL d.o.o. iznosi 743.950,00 kn bez PDV-a, odnosno 929.937,50 kn s PDV-om. Ponuđena cijena ponuditelja EKONERG – institut iznosi 459.906,14 kn bez PDV-a, odnosno 574.882,68 kn s PDV-om. Ponuđena cijena Zajednice ponuditelja EKOESCO d.o.o. i drugi, iznosi 389.300,00 kn bez PDV-a, odnosno 489.625,00 kn bez PDV-a.
U predmetnom postupku nabave „Usluga nadzora radova“, evid. br. EV-VV 13/2019, zaprimljene su 2 ponude:
• Ponuda ponuditelja SEDRA CONSULTING d.o.o. Zagreb
• Ponuda Zajednice ponuditelja
– IDT d.o.o. Osijek
– PRONGRAD BIRO d.o.o. Osijek
– ANIVA – INŽENJERING d.o.o. Osijek

Procijenjena vrijednost nabave je 6.532.894,00 kuna (bez PDV).
Ponuđena cijena ponuditelja SEDRA CONSULTING d.o.o. iznosi 5.983.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 7.478.750,00 kn s PDV-om. Ponuđena cijena Zajednice ponuditelja IDT d.o.o i drugi iznosi 4.952.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 6.190.000,00 kn s PDV-om.
Zapisnici s javnog otvaranja ponuda objavljeni su neposredno nakon održavanja javnog otvaranja u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Stručno povjerenstvo za predmetni postupak javne nabave, sukladno Zakonu o javnoj nabavi i važećim Pravilnicima provest će pregled i ocjenu zaprimljenih ponuda, te donijeti Odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude unutar roka od 90 dana.