Obavijest građanima: Zaštitite vodomjere!

Cijenjeni potrošači,

molimo da zbog niskih temperatura u zimskom periodu pristupite zaštiti mjernih mjesta (vodomjera).
Vodoopskrbni sustav je projektiran na način da je osiguran kontinuirani protok vode, a vodovodne cijevi se polažu na propisanu dubinu unutar tla gdje su temperature više od temperature zraka. Korisnici su dužni u zimskim uvjetima zaštititi od smrzavanja vodomjer i instalacije priključka u vodomjernom oknu.

Kako se ne bi morali preko zime suočiti s troškom kojeg uzrokuje puknuće smrznute cijevi internih vodovodnih instalacija (pogotovo ako su cijevi plitko postavljene ili prolaze negrijanim dijelovima objekta kao što su garaže, podrumi i dvorišta), pročitajte važne savjete da se izbjegne smrzavanje vodovodne cijevi u vašem domu:
• provjerite jesu li vodomjerna okna dobro zatvorena, a u slučaju ekstremno niskih temperatura zaštitite instalacije unutar vodomjernih okna npr. stiroporom, građevinskom folijom ili staklenom vunom
• ispustite vodu iz slavina u dvorištu.
• interne vodovodne cijevi koje nisu na propisnoj dubini a vode do garaža i dvorišnih objekata koji se ne griju, ispraznite ili toplinski izolirajte npr. građevinskom folijom
• u vikendicima i ostalim objektima koji se ne koriste redovito ili u kojima nitko ne stanuje, te ako odlazite na duži put, zatvorite propusni ventil iza vodomjera prema objektu i ispustite vodu
• pripazite da se vodomjeri ne smrznu u prostorima sa nezaštićenim otvorima (razbijeni prozori i sl.)

S obzirom na to da troškove popravka oštećenih vodomjera uslijed smrzavanja snose potrošači, molimo građane da pravovremano zaštite svoje instalacije i vodomjere.

IZVOR Ploče, javna ustanova za komunalne djelatnosti

Kvar na magistralnom cjevovodu!

Zbog otklanjanja kvara na glavnom magistralnom cjevovodu danas 12.02. u periodu od 10:30 do 12:30 privremeno će biti obustavljena isporuka vode za Grad Ploče i mjesta od Stabline do Komina, dakle tzv. odvojak prema Neretvi.

Unaprijed se zahvaljujemo pučanstvu na razumjevanju!

JU Izvor Ploče

Obavijest građanima

Zbog kvara na glavnoj vodovodnoj cijevi, danas 15.12.2017.g. od 8,00 sati, biti će obustavljena isporuka vode za mjesta Banja i Komin.

Naši djelatnici su na mjestu kvara, te očekujemo brzo otklonjenje istog. Mještane molimo za strpljivost.

Zahvaljujemo uz srdačan pozdrav,
IZVOR PLOČE, javna ustanova za komunalne djelatnosti

Ponuda vlasnicima čestica radi izgradnje sustava vodoopskrbne mreže Ploče

JU Izvor Ploče objavljuje ponudu vlasnicima/ suvlasnicima, posjednicima/suposjednicima nekretnina upisanih u k.o. Ploče, k.o. Plina, k.o. Baćina, k.o. Rogotin, za sporazumno rješavanje pitanja ustanovljenja prava stvarne služnosti, radi izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sanacije dijela vodoopskrbne mreže aglomeracije Ploče, a ako ne uspije to sporazumno riješiti, namjerava pokrenuti postupak nepotpunog izvlaštenja pred Uredom državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Prema odredbi članka 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (“Narodne Novine br.74/14 ) u slučaju izvlaštenja većeg broja nekretnina i više vlasnika nekretnina korisnik izvlaštenja dužan je dostaviti dokaz o objavi ponude vlasnicima nekretnina.

Sukladno odredbama Zakona o vodama (Narodne Novine broj: 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/149) izgradnja navedenog sustava je u interesu Republike Hrvatske.

U tabelarnom prikazu navedene su nekretnine, koje su obuhvaćene ovom Ponudom za uspostavu prava stvarne služnosti u svrhu izgradnje izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sanacije dijela vodoopskrbne mreže aglomeracije Ploče.

Ponudu možete preuzeti OVDJE

Obavijest za građane – Kvar prema primorju

Obavještavamo Vas da je u ranim jutarnjim satima došlo do kvara – puknuća na glavnom cjevovodu za Primorje i to u predjelu Vodice iznad Jadranske magistrale.

U tijeku su radovi na utvrđivanju kvara pa u ovom trenutku ne možemo dati detaljnije informacije o opsegu kvara i vremenu potrebnog za sanaciju istog.

O stanju radova kao i o mogućoj obustavi u isporuci vode ćemo Vas na vrijeme izvjestiti.

Molimo za razumjevanje.

Obavijest građanima grada Ploča i njegove okolice

Ponovnim ispitivanjem uzoraka vodovodne vode grada Ploča i okolice ustanovljeno je da prema kemijskim i mikrobiološkim pokazateljima ti uzorci udovoljavaju uvjetima Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13), čime prestaju prvobitne mjere predostrožnosti o prokuhavanju vode te se vodovodna voda sada može upotrebljavati za piće. Zahvaljujemo građanima na razumijevanju.

Izgradnja tlačnog vodoopskrbnog cjevovoda, dionica crpna stanica Klokun – vodosprema Ploče, evidencijskog broja nabave: EV-MV 02/2017

Izvor Ploče, javna ustanova za komunalne djelatnosti, Trg kralja Tomislava 16, 20340 Ploče, sektorski naručitelj, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Izgradnja tlačnog vodoopskrbnog cjevovoda, dionica Crpna stanica Klokun – vodosprema Ploče.

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016) 19. listopada 2017. god. objavljujemo nacrt cjelokupne Dokumentacije o nabavi te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: anita.azinovic@izvor.com.hr.

Po isteku roka od 5 (pet) dana od dana objave nacrta dokumentacije na internetskoj stranici, naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će u roku od 7 (sedam) dana od završetka savjetovanja objaviti na svojim internetskim stranicama www.izvor.com.hr i izvor.ploce.hr.

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

 

Dokumenti za preuzimanje:

Nacrt DON Izgradnja tlačnog cjevovoda CS Klokun – VS Ploče (1,83 MB)

Glavni projekt MAPA 1 Tlačni cjevovod CS Klokun – VS Ploče (8,87 MB)

Glavni projekt MAPA 2 Elaborat zaštite na radu (735 KB)

Obrazac 15. – ESPD-obrazac (835 KB)

Troškovnik – Tlačni cjevovod CS Klokun-VS Ploče, obrazac 1 (475 KB)

Tlačni cjevovod CS Klokun – VS Ploče graditi će se novcem iz EU fondova

Odlične vijesti stigle su iz Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

U listopadu 2016.g. JU IZVOR Ploče, na temelju Programa ruralnog razvoja, u okviru Mjere 07 tip operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“ prijavila je projekt izgradnje tlačnog cjevovoda CS KLOKUN – VS PLOČE, ukupne vrijednosti 3.375.784,53 kn (bez PDV-a). Aplikacija je ocjenjena pozitivno, te će se spomenuta dionica u 100%- tnom iznosu financirati sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Kako se navodi u Odluci o prihvatljivosti korisnik je ostvario 50 bodova te mu se utvrđuje najviši iznos potpore koji iznosi 3.375.784,53 kn.

Nakon potpisivanja Ugovora o financiranju, provest će se postupak javne nabave za izvođača radova i stručni nadzor, te krajem godine krenuti u izgradnju projekta. Rok izvršenja je 24 mjeseca od dana potpisivanja Ugovora.

Projektom će se doprinjeti povećanju kvalitete opskrbe pitkom vodom, efikasnosti javne vodoopskrbe i smanjenju gubitaka vode iz sustava. Dodana vrijednost projekta je očuvanje vodnog bogatstva izvorišta, a ujedno i racionalnija potrošnja električne energije jer će se realizacijom projekta maksimalno iskoristiti radni kapacitet crpne stanice.

Objava o prekidu isporuke vode za Komin

Prilikom obavljanja radova na oborinskoj odvodnji djelatnici građevinskog obrta „Ćosić“ probili su glavnu vodovodnu cijev kojom se napaja naselje Komin, te je zbog toga privremeno onemogućena opskrba vodom stanovnicima Komina. Djelatnici JU IZVOR Ploče su na terenu i u tijeku je sanacija kvara.