Sukladno obavijesti izvođača Kamgrad d.o.o., obavještavamo građane da u ponedjeljak (04.12.2023.) u razdoblju od 07:30 h do 16:00 h neće biti moguće prometovati na desnu stranu Baćinksih jezera zbog radova na vodovodnoj mreži. U prilogu skica obuhvata zahvata radova.