Prema obavijesti izvođača Kamgrad, obavještavamo građane da će od ponedjeljka, 3. srpnja, početi radovi na kolektoru u Neretvanskoj ulici u naselju Šarić Struga. Na skici su prikazani smjer i početak radova na iskopu kolektora i iskopi za provizorij vode te kratkotrajna nemogućnost prometovanja (crvena strelica) zbog iskopa. Prvo će se izvesti radovi na provizoriju te nakon toga iskopi za kolektor. Zbog priključenja na postojeći vodovod (koji se nalazi usred ceste), u ponedjeljak će biti zatvoren pristup navedenoj ulici s jedne strane, ali će se moći pristupiti s druge strane sve dok ne započnemo s iskopom kolektora.