Obavještavamo građane da su radovi na sinfonskom propustu na Fazi 9 započeti 06.06.2023. godine. Nakon završetka na sinfonskom propustu, nastaviti će se radovi na kolektoru u ulici Mostina i ulici Petrovac (lijeva obala Crne rike) u Rogotinu u smjeru sjeverozapada. Građevinska kompozicija duljine cca. 30 m će se pomjerati sukladno izvođenju radova. Pristup objektima, tijekom trajanja radova, biti će omogućen obilaženjem oko građevinske kompozicije. U prilogu se nalazi skica obuhvata radova s predloženom trasom obilaska uz napomenu da će prometovanje u određenoj mjeri biti otežano za vrijeme izvođenja radova.
Radovi će se obavljati sukladno slijedećem rasporedu:
Radovi u ulici Mostina započinju od 13. lipnja 2023. godine, najprije iz pravca caffe-bar-bistro „Kaka“, a desetak dana nakon toga iz pravca Ploča.
Radovi u ulici Petrovac (s lijeve strane Crne rijeke) počinju od 13. lipnja 2023. godine. U slučaju zadovoljavajuće dinamike na terenu radovi u Primorskoj ulici bi krenuli nakon završetka radova u ulici Petrovac.
Kolodvorska ulica, koja se trenutno radi, biti će gotova za otprilike mjesec dana.
Radovi u Neretvanskoj ulici (Markote) počinju nakon završetka Portine u Baćini zbog potrebe za manjim strojevima.
Isto tako, u dogovoru s Komunalnim održavanjem d.o.o., odvoz otpada će se obavljati na način da, do utorka 13. lipnja 2023. godine, građani odlažu otpad u spremnik na lokaciji prikazanoj na slici u prilogu, a nakon 13. lipnja će se prikupljanje otpada obavljati kao i dosad.

Najava izvođača o radovima u Rogotinu

                                                           Slika 1. Pozicija spremnika otpada