Obavještavamo građane da će IZVOR PLOČE d.o.o. od lipnja 2023. obavljati uslugu pražnjenja septičkih jama.

Građani se za naručivanje navedene usluge mogu javiti na sljedeće telefonske brojeve:

Tel:    020 679 234

Mob: 099 808 1829 (Stipe Barbir)

E-mail: stipe.barbir@izvor.com.hr

                izvor@izvor.com.hr

Osim telefonskim putem, uslugu se može naručiti putem aplikacija Whatsapp i Viber.

Za narudžbu usluge potrebno je dostaviti ime i prezime, adresu te kontakt broj.

Cijena usluge pražnjenja septičkih jama naplaćuje se prema modelu punog povrata troškova od pokretne isporuke odnosno prema količini preuzete komunalne otpadne vode u m3 uvećanoj za dodatak po prijeđenoj duljini prijevoznog puta u km. Cijena usluge iznosi 10 eura/m3, a cijena prijevoznog puta iznosi 2,5 eura/km. Minimalna količina za naplatu preuzetih fekalnih voda iznosi 4 m3.