Obavještavamo korisnike da su ishođene građevinske dozvole za izgradnju sustava odvodnje na području naselja Komin i Banja .

Sustav odvodnje naselja Komin obuhvaća:

  • Izgradnju sustava odvodnje naselja KOMIN ukupne duljine gravitacijskih kolektora 4.900 m, tlačnih cjevovoda 1.212 m i 5 crpnih stanica.
  • Rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda ukupne duljine 5.098 m.
  • Izgradnju kabelske kanalizacije (EKI) ukupne duljine 2.040 m.

Sustav odvodnje naselja Banja obuhvaća:

  • Izgradnju sustava odvodnje naselja BANJA ukupne duljine gravitacijskih kolektora 1.327 m, tlačnih cjevovoda 1.095 m i 2 crpne stanice.
  • Rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda ukupne duljine 1.740 m.
  • Izgradnju kabelske kanalizacije (EKI) ukupne duljine 1.629 m.

Sustavi odvodnje naselja Komin i Banja prikazani su na poveznicama AG KOMIN i AG BANJA.

Ukupna procijenjena vrijednost obje aglomeracije iznosi 43.630.000,00 kn od čega vrijednost aglomeracije Komin iznosi 31.710.000,00 kn, a  aglomeracije Banja 11.920.000,00 kn.