Zbog izvedbe prekopa u sklopu projekta Aglomeracije, dana 3.11.2022. od 7:00 do 17:00 sati za sav promet biti će zatvorena ulica Stjepana Radića. U sklopu najavljenih radova predviđeni su radovi na kolektoru koji ulazi u Rogotinsku ulicu uslijed čega će i Rogotinska ulica biti zatvorena za promet.
Zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju.