Ponovnim ispitivanjem uzoraka vodovodne vode grada Ploča, okolice i mjesta Desne  ustanovljeno je da prema kemijskim pokazateljima ti uzorci udovoljavaju uvjetima Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13), čime prestaju prvobitne mjere predostrožnosti o prokuhavanju vode te se vodovodna voda sada može upotrebljavati za piće. Za općinu Gradac mjere prokuhavanja ostaju još na snazi.

Zahvaljujemo građanima na razumijevanju.