IZVOR PLOČE d.o.o. trenutno provodi 11 projekata ukupne vrijednosti 238.731.384,88 kn od čega se 220.994.849,90 kn odnosi na gradnju mreže vodoopskrbe i odvodnje, 1.929.000,00 kn se odnosi na izradu projektno tehničke dokumentacije, a 15.780.534,98 kn odnosi se na ostale projekte. Također, IZVOR PLOČE d.o.o. uključen je u dodatna 3 projekta kao dionik te nema prihoda ni rashoda provedbom tih projekata.

Od ukupne vrijednosti projekata IZVOR PLOČE d.o.o. financira 2.18%, a preostalih 97.82% financira se iz vanjskih izvora financiranja. Vanjski izvori financiranja koji sudjeluju u razvoju vodno komunalne infrastrukture na području isporučenja IZVOR PLOČE d.o.o. su Europska unija (65.03%), Hrvatske vode (16.31%), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (11.54%), Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU (2.58%) i Grad Ploče (2.36%).

Isto tako, provedbom navedenih projekata osiguran je povrat troškova plaće za 4 djelatnika od kojih 2 djelatnika u 100%-tnom iznosu, 1 djelatnik u 80%-tnom iznosu i 1 djelatnica u 50%-tnom iznosu.

U slijedećem razdoblju 2022. – 2027. godine planira se provedba 7 projekata ukupne vrijednosti 80.590.000,00 kn.

Detaljno izvješće o projektima u provedbi i planiranim projektima možete pogledati OVDJE.

Ovim putem zahvaljujemo svim dionicima koji sudjeluju u razvoju vodno komunalne infrastrukture na području grada Ploča