Izvor Ploče d.o.o. organizirao je drugu lokalnu radionicu u sklopu projekta AdSWiM, (Upravljanje obrađenim otpadnim vodama radi osiguravanja kvalitete Jadranskog mora), sufinanciranog iz Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. Radionica je održana dana 21. srpnja 2021. godine putem virtualne platforme „Zoom“.

Lokalna radionica okupila je predstavnike Izvora Ploče d.o.o. i vanjske stručnjake na projektu te stručnjake komunalnih poduzeća Komunalno d.o.o. Vrgorac i Metković d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda.

U sklopu radionice, prisutnima je predstavljen projekt AdSWiM te inovativne tehnologije obrade i pročišćavanja otpadnih voda – aerobna granularna biomasa i foto-dezinfekcija koje se razvijaju u sklopu istoga, a  sudionici su potom imali priliku saznati nešto više i  o mogućnostima njihove primjene u procesu obrade i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Vrgorac.

Na samom kraju radionice, uslijedila je zajednička rasprava u sklopu koje su sudionici razmijenili znanja i iskustva, te su izrazili značajan interes za istraživanjem predstavljenih  inovativnih tehnologija i mogućnostima njihove primjene.