Izvor Ploče d.o.o. u suradnji s Vodovodom i kanalizacijom d.o.o. Split organizirao je webinar predstavljanja didaktičkog modula koji se održao u utorak, 25. svibnja 2021. godine putem virtualne platforme „Zoom“.

Webinar je okupio predstavnike projektnih partnera Izvora Ploče d.o.o., Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split, nastavnike odabranih lokalnih škola Dubrovačko-neretvanske županije i Splitsko-dalmatinske županije, kao i predstavnike vanjskih stručnjaka na projektu.

U sklopu webinara, prisutnima je prikazan razvijeni didaktički modul izrađen u sklopu projekta AdSWiM, sufinanciranog iz Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.

Sudionici su imali priliku saznati nešto više o učinkovitom korištenju i upravljanju prirodnim vodnim resursima, problematici zagađenja mora, ulozi uređaja za pročišćavanje u smanjenju zagađenja te ulozi svakog pojedinca u zaštiti vodnih resursa. U sklopu webinara prikazan je i edukativni videozapis virtualnog vođenog studijskog posjeta centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda „Stupe“ u Splitu, te dvije infografike na temu posjeta pročišćivaču i provedbe didatkičkog modula.

Infografika Didaktički modul (pregled)

Na samom kraju, predstavnici Izvora Ploče d.o.o. i Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split naglasili su kako izrađena prezentacija didaktičkog modula, edukativni videozapis te infografike predstavljaju alate koji će biti od značajne koristi nastavnicima u daljnjem podučavanju učenika, a sve s ciljem doprinosa smanjenju okolišnih i društvenih problema nastalih narušavanjem kvalitete vodnih resursa.