Na temelju odluke Direktora Društva IZVOR PLOČE d.o.o. raspisuje natječaj za radno mjesto:

DIPLOMIRANI INŽENJER/KA GRAĐEVINARSTVA ili INŽENJER/KA GRAĐEVINARSTVA

1 izvršitelj na određeno vrijeme do završetka provedbe projekta sufinanciranog iz fondova EU

Natječaj vrijedi od : 02.11.2020

Natječaj vrijedi do: 16.11.2020

Uvjeti za rad:

  • VSS građevinarstva, magistar/rica struke
  • VŠS građevinarstva, stručni prvostupnik/ca
  • 1 godina radnog iskustva

Prijavi na natječaj treba priložiti:

  • dokaz o stručnoj spremi ( diploma ili ovjereni preslik)
  • životopis
  • dokaz o državljanstvu

Pisane prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje na adresu: IZVOR PLOČE d.o.o., Trg kralja Tomislava 16, Ploče, s naznakom «Za natječaj».

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja.