U ponedjeljak, 20. travnja 2020. godine održano je javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku javne nabave  – „SUSTAV PRIKUPLJANJA I ODVODNJE OTPADNIH VODA I SANACIJA DIJELA VODOOPSKRBNE MREŽE AGLOMERACIJE PLOČE“

U predmetnom postupku nabave evidencijskog broja nabave:  EV-VV 15/2019, zaprimljene su 4 (četiri)  ponude:

  1. KAMGRAD d.o.o., Zagreb
  2. ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., Ivanić Grad
  3. COLAS HRVATSKA d.d., Varaždin
  4. Zajednica ponuditelja

– Medius d.o.o.

– Vodoprivreda Split d.d.

– Vodoprivreda Vrgorac d.d.

– Brina d.o.o.

– Controlmatik d.o.o.

 

Procijenjena vrijednost nabave je 143.565.798,16 kuna (bez PDV).

Ponuđena cijena ponuditelja KAMGRAD d.o.o.  iznosi 176.922.220,93 kn bez PDV-a, odnosno 221.152.776,16 kn s PDV-om.

Ponuđena cijena ponuditelja ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. iznosi 167.870.620,08 kn bez PDV-a, odnosno 209.838.275,10 kn s PDV-om.

Ponuđena cijena ponuditelja COLAS HRVATSKA d.d. iznosi 194.823.616,97 kn bez PDV-a, odnosno 243.529.521,21 kn s PDV-om.

Ponuđena cijena Zajednice ponuditelja Medius d.o.o., Vodoprivreda Split d.d., Vodoprivreda Vrgorac d.d., Brina d.o.o., Controlmatik d.o.o., . iznosi 181.930.088,85 kn bez PDV-a, odnosno 227.412.611,06  kn s PDV-om.

Zapisnik s javnog otvaranja ponuda objavljen je neposredno nakon održavanja javnog otvaranja u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Stručno povjerenstvo za predmetni postupak javne nabave, sukladno Zakonu o javnoj nabavi i važećim Pravilnicima provest će pregled i ocjenu zaprimljenih ponuda, te donijeti Odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude unutar roka od 90 dana.