Sukladno članku 17. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/19) i članku 9. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u IZVOR-u PLOČE d.o.o., Ploče, pozivam Vas da dostavite prijedlog za imenovanje povjerljive osobe, u roku od 30 dana od dana objave ovog Poziva.
Uprava Društva imenovat će povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti na prijedlog najmanje 20% radnika zaposlenih u Društvu, odnosno na prijedlog najmanje 10 radnika.
Ako više grupa od po najmanje 20% radnika predloži Upravi Društva različite osobe, Uprava Društva za povjerljivu osobu imenovat će onu koju predloži veći broj radnika, a ako se radi o istom broju radnika, onda će između dostavljenih prijedloga povjerljivu osobu izabrati Uprava Društva.
Ukoliko u roku od 30 dana od dana objave ovog Poziva, radnici ne dostave svoj prijedlog povjerljive osobe, Uprava Društva samostalno će imenovat povjerljivu osobu sukladno članku 17. stavak 2. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i članku 9. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u IZVOR-u PLOČE d.o.o., Ploče.
Radnici koji predlažu povjerljivu osobu prethodno moraju ishoditi njen pristanak koji se daje u pisanom obliku i zajedno s prijedlogom dostavlja Upravi Društva koja donosi odluku o imenovanju povjerljive osobe.

Poziv možete pronaći na slijedećem linku:

Poziv radnicima

Direktor
Boris Palac, dipl.oec.