U ponedjeljak, 06. travnja 2020. godine održano je javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku javne nabave  – „USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM IZGRADNJA VODNO – KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE PLOČE“

U predmetnom postupku nabave  evidencijskog  broja nabave:  EV-VV 14/2019, zaprimljene su 2 (dvije)  ponude:

  1. Ponuda Zajednice ponuditelja:
  • EKONERG – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. Zagreb
  • BIM PROJEKT d.o.o. Zagreb
  • SUBNECTO d.o.o. Zagreb

 

  1. Ponuda zajednice ponuditelja:
  • EPTISA ADRIA d.o.o. Zagreb
  • COMPANY SULIĆ d.o.o. Ploče
  • APSIDA INŽENJERING d.o.o. Dubrovnik

 

Procijenjena vrijednost nabave je 3.845.000,00 kuna (bez PDV).

Ponuđena cijena Zajednice ponuditelja EKONERG- institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o., BIM PROJEKT d.o.o. i SUBNECTO d.o.o.  iznosi 2.800.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 3.500.000,00  kn s PDV-om.

Ponuđena cijena Zajednice ponuditelja EPTISA ADRIA d.o.o., COMPANY SULIĆ d.o.o. i APSIDA INŽENJERING d.o.o. iznosi 2.298.000,00  kn bez PDV-a, odnosno 2.872.500,00 kn s PDV-om.

Zapisnici s javnog otvaranja ponuda objavljeni su neposredno nakon održavanja javnog otvaranja u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Stručno povjerenstvo za predmetni postupak javne nabave, sukladno Zakonu o javnoj nabavi i važećim Pravilnicima provest će pregled i ocjenu zaprimljenih ponuda, te donijeti Odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude unutar roka od 90 dana.