Održano javno otvaranje ponuda za „Usluge informiranja javnosti o projektu i vidljivosti“ i „Uslugu nadzora radova u okviru projekta – Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ploče“

U ponedjeljak, 10. veljače 2020. godine, u prostorijama Izvora Ploče d.o.o. održano je javno otvaranje ponuda u otvorenim postupcima – „Usluge informiranja javnosti o projektu i vidljivosti“ i „Usluga nadzora radova u okviru projekta – Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ploče“.
U predmetnom postupku nabave „Usluge informiranja javnosti o projektu i vidljivosti“, evid. br. EV-MV 16/2019, zaprimljeno je 5 ponuda:
• Ponuda ponuditelja BRIEFING KOMUNIKACIJE d.o.o. Zagreb
• Ponuda ponuditelja PARK AVENIA d.o.o. Zagreb
• Ponuda ponuditelja MEDIA VAL d.o.o. Zagreb
• Ponuda ponuditelja EKONERG – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o., Zagreb
• Ponuda Zajednice ponuditelja
– EKOESCO d.o.o., Osijek
– EUROPLANTAŽE d.d. Osijek
– MEDIA ORTAK, obrt za reklamu, Osijek
Procijenjena vrijednost nabave je 836.612,00 kuna (bez PDV).
Ponuđena cijena ponuditelja BRIEFING KOMUNIKACIJE d.o.o. iznosi 773.700,00 kn bez PDV-a, odnosno 967.125,00 kn s PDV-om. Ponuđena cijena ponuditelja PARK AVENIA d.o.o. iznosi 589.400,00 kn bez PDV-a, odnosno 736.750,00 kn s PDV-om.
Ponuđena cijena ponuditelja MEDIA VAL d.o.o. iznosi 743.950,00 kn bez PDV-a, odnosno 929.937,50 kn s PDV-om. Ponuđena cijena ponuditelja EKONERG – institut iznosi 459.906,14 kn bez PDV-a, odnosno 574.882,68 kn s PDV-om. Ponuđena cijena Zajednice ponuditelja EKOESCO d.o.o. i drugi, iznosi 389.300,00 kn bez PDV-a, odnosno 489.625,00 kn bez PDV-a.
U predmetnom postupku nabave „Usluga nadzora radova“, evid. br. EV-VV 13/2019, zaprimljene su 2 ponude:
• Ponuda ponuditelja SEDRA CONSULTING d.o.o. Zagreb
• Ponuda Zajednice ponuditelja
– IDT d.o.o. Osijek
– PRONGRAD BIRO d.o.o. Osijek
– ANIVA – INŽENJERING d.o.o. Osijek

Procijenjena vrijednost nabave je 6.532.894,00 kuna (bez PDV).
Ponuđena cijena ponuditelja SEDRA CONSULTING d.o.o. iznosi 5.983.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 7.478.750,00 kn s PDV-om. Ponuđena cijena Zajednice ponuditelja IDT d.o.o i drugi iznosi 4.952.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 6.190.000,00 kn s PDV-om.
Zapisnici s javnog otvaranja ponuda objavljeni su neposredno nakon održavanja javnog otvaranja u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Stručno povjerenstvo za predmetni postupak javne nabave, sukladno Zakonu o javnoj nabavi i važećim Pravilnicima provest će pregled i ocjenu zaprimljenih ponuda, te donijeti Odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude unutar roka od 90 dana.