Sažetak i opći cilj

Projekt „Upravljano korištenje pročišćenih komunalnih otpadnih voda radi kvalitete Jadranskog mora“ skraćenog naziva AdSWiM počeo je u siječnju 2019. godine. Općeniti cilj projekta je unaprijediti kvalitetu vodnih tijela te ekološko stanje morskog i obalnog ekosustava.

Kvaliteta vode u Jadranskom moru je izrazito heterogena. Ekološke, zdravstvene i higijenske karakteristike vode razlikuju se od područja do područja u Jadranskom moru. Na nekim područjima mjerimo neravnotežu između hranjivih tvari (fosfor u usporedbi s dušikom) koja se uslijed postojanja može obnoviti remineralizacijom organske materije, a ona uvelike ovisi o sastavu i reproduktivnom kapacitetu mikrobne zajednice.

Projektom se potiče prekogranično integrirano upravljanje vodnim resursima kako bi se ponovno uspostavila poremećena ravnoteža hranjivih tvari koja utječe na hranidbeni lanac. AdSWiM projekt spaja istraživačke institucije, lokalne vlasti i komunalna poduzeća kako bi zajedno radili na unaprjeđivanju kvalitete morske vode.

Specifični ciljevi

 1. Poboljšati okolišnu kvalitetu stanja Jadranskog mora kroz planirano korištenje pročišćenih otpadnih voda;
 2. Prikupiti biološke parametre, koristiti analitičke uređaje i inovativne tretmane kako bi se zaštitila vodna tijela;
 3. Postaviti i razmijeniti modele upravljanja te procijeniti efikasnosti regulativa.

Glavne aktivnosti

 1. Zaštita i poboljšanje kakvoće vode za kupanje putem upravljanja urbanim pročišćivanjem otpadnih voda;
 2. Procjena značaja novih bioloških parametara u kontroli kakvoće vode za kupanje;
 3. Definiranje prekograničnih modela za upravljanje postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda;
 4. Predlaganje inovativnih provjera učinaka planova praćenja kako bi se bolje poštovale teritorijalne značajke;
 5. Optimizacija inovativnih analitičkih alata za određivanje E.coli i intestinalnih enterokoka;
 6. Inovativna obrada pročišćene otpadne vode za zaštitu morskih i priobalnih površinskih voda.

Očekivani rezultati

Svrha projekta i prekogranične suradnje predlaganje je novih alata za stjecanje boljeg znanja i kontrole nad ekološkim stanjem morskog ekosustava, inovativnu i ekološku prihvatljivu tehnologiju obrade otpadnih voda te promjenu u postojećoj regulativi. Planirani rezultati projekta su:

 1. Korištenje inovativnih tehnologija u monitoringu, tretmanu i upravljanju procesima pročišćivanja otpadnih voda;
 2. Istraživanje dostupnosti organskih i anorganskih hranjivih tvari te mikroelemenata u tragovima korištenjem novih analitičkih tehnika uz testiranje korelacija između njih i hidroloških varijabli s ciljem prikupljanja ključnih podataka o vitalnosti bakterija i njihove distribucije u područjima istraživanja;
 3. Razmjena znanja i prekograničnih akcija s ciljem efektivnijeg upravljanja pročišćivačima i bolje praćenih i stabilniji količina hranjivih tvari što će značiti u krajnjem smislu bolju kvalitetu vode.

Nositelj projekta je Sveučilište u Udinama. Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije jedan je od 5 projektnih partnera iz Hrvatske (Zavod za javno zdravstvo Zadar, Izvor Ploče d.o.o., Vodovod i kanalizacija Split d.o.o., Centar za istraživanje materijala Istarske županije Metris) i ukupno 6 iz Italije (Sveučilište u Udinama, Grad Udine, CAFC d.o.o., Nacionalni institut za oceanografiju i eksperimentalnu geofiziku, Politehnički institut u Marche, Institut za kristalografiju – Nacionalno istraživačko vijeće, Grad Peschara).

Projekt se financira u okviru 2014 – 2020 Interreg V-A, Italy – Croatia CBC Programme. Ukupna vrijednost projekta je 2.035.703,13 eura od čega se 85% financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Predviđeno trajanje projekta je do početka 2021. godine.