Ponovnim ispitivanjem uzoraka vodovodne vode mjesta Desne, ustanovljeno je da prema kemijskim i mikrobiološkim pokazateljima ti uzorci udovoljavaju uvjetima Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13,104/17), čime prestaju prvobitne mjere te se voda sada može upotrebljavati za piće.

Zahvaljujemo na razumijevanju

IZVOR Ploče