JU Izvor Ploče objavljuje ponudu vlasnicima/ suvlasnicima, posjednicima/suposjednicima nekretnina upisanih u k.o. Ploče, k.o. Plina, k.o. Baćina, k.o. Rogotin, za sporazumno rješavanje pitanja ustanovljenja prava stvarne služnosti, radi izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sanacije dijela vodoopskrbne mreže aglomeracije Ploče, a ako ne uspije to sporazumno riješiti, namjerava pokrenuti postupak nepotpunog izvlaštenja pred Uredom državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Prema odredbi članka 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (“Narodne Novine br.74/14 ) u slučaju izvlaštenja većeg broja nekretnina i više vlasnika nekretnina korisnik izvlaštenja dužan je dostaviti dokaz o objavi ponude vlasnicima nekretnina.

Sukladno odredbama Zakona o vodama (Narodne Novine broj: 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/149) izgradnja navedenog sustava je u interesu Republike Hrvatske.

U tabelarnom prikazu navedene su nekretnine, koje su obuhvaćene ovom Ponudom za uspostavu prava stvarne služnosti u svrhu izgradnje izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sanacije dijela vodoopskrbne mreže aglomeracije Ploče.

Ponudu možete preuzeti OVDJE