Izvor Ploče, javna ustanova za komunalne djelatnosti, Trg kralja Tomislava 16, 20340 Ploče, sektorski naručitelj, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Izgradnja tlačnog vodoopskrbnog cjevovoda, dionica Crpna stanica Klokun – vodosprema Ploče.

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016) 19. listopada 2017. god. objavljujemo nacrt cjelokupne Dokumentacije o nabavi te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: anita.azinovic@izvor.com.hr.

Po isteku roka od 5 (pet) dana od dana objave nacrta dokumentacije na internetskoj stranici, naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će u roku od 7 (sedam) dana od završetka savjetovanja objaviti na svojim internetskim stranicama www.izvor.com.hr i izvor.ploce.hr.

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

 

Dokumenti za preuzimanje:

Nacrt DON Izgradnja tlačnog cjevovoda CS Klokun – VS Ploče (1,83 MB)

Glavni projekt MAPA 1 Tlačni cjevovod CS Klokun – VS Ploče (8,87 MB)

Glavni projekt MAPA 2 Elaborat zaštite na radu (735 KB)

Obrazac 15. – ESPD-obrazac (835 KB)

Troškovnik – Tlačni cjevovod CS Klokun-VS Ploče, obrazac 1 (475 KB)