Odlične vijesti stigle su iz Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

U listopadu 2016.g. JU IZVOR Ploče, na temelju Programa ruralnog razvoja, u okviru Mjere 07 tip operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“ prijavila je projekt izgradnje tlačnog cjevovoda CS KLOKUN – VS PLOČE, ukupne vrijednosti 3.375.784,53 kn (bez PDV-a). Aplikacija je ocjenjena pozitivno, te će se spomenuta dionica u 100%- tnom iznosu financirati sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Kako se navodi u Odluci o prihvatljivosti korisnik je ostvario 50 bodova te mu se utvrđuje najviši iznos potpore koji iznosi 3.375.784,53 kn.

Nakon potpisivanja Ugovora o financiranju, provest će se postupak javne nabave za izvođača radova i stručni nadzor, te krajem godine krenuti u izgradnju projekta. Rok izvršenja je 24 mjeseca od dana potpisivanja Ugovora.

Projektom će se doprinjeti povećanju kvalitete opskrbe pitkom vodom, efikasnosti javne vodoopskrbe i smanjenju gubitaka vode iz sustava. Dodana vrijednost projekta je očuvanje vodnog bogatstva izvorišta, a ujedno i racionalnija potrošnja električne energije jer će se realizacijom projekta maksimalno iskoristiti radni kapacitet crpne stanice.