Nakon uspješno realiziranih sanacija mjesnih mreža naselja Čeveljuša, Mostina, veći dio Stabline, Baćine oko jezera, Banje, i u ovoj godini nastavljavamo sa našim planom kompletne rekonstrukcije sekundarnih mreža do kućnog priključka za sve naše korisnike.

Hrvatske vode su prepoznale nužnost izmjene dotrajale mreže u Rogotinu i Šarić Struzi , te su u Planu upravljanja vodama za 2017.godinu osigurale 808.000,00kn za građenje vodnih građevina na području vodoopskrbnog sustava Ploče, odnosno sanaciju vodoopskrbne mreže u naseljima Rogotin i Šarić Struga.

Taj iznos predstavlja 80% ukupnog iznosa investicije,a preostalih 20% odnosno 202.000,00 kn obaveza je investitora JU IZVOR Ploče.

Kao što je istaknuo ravnatelj prilikom potpisivanja Ugovora „ nas u Izvoru osobito ponosnim čini činjenica da osim izgradnje velikih projekata kao što je magistralni cjevovod ili izrada projektne dokumentacije za odvodnju Aglomeracije Ploče, da ovim „manjim“ projektima osiguravamo kvalitetu usluge svim našim korisnicima, a kad uz sve to maksimalno koristimo proračunska sredstva EU fondova i Hrvatskih voda, zadovoljstvo je tim veće“.