Kako bi se izbjegla opasnost od smrzavanja vode, vodoopskrbni sustav je projektiran na način da je osiguran kontinuirani protok vode, a vodovodne cijevi se polažu na propisanu dubinu unutar tla gdje su temperature više od temperature zraka.

Korisnicima se savjetuje da u zimskim uvjetima zaštite od smrzavanja vodomjer i instalacije priključka u vodomjernom oknu.

Kako se vlasnici ne bi morali suočiti s troškom kojeg uzrokuje puknuće vodomjera ili smrznute cijevi internih vodovodnih instalacija, potrebno je voditi računa o sljedećem:

● provjerite dali su vodomjerna okna dobro zatvorena, a u slučaju ekstremno niskih temperatura zaštitite instalacije unutar vodomjernih okana npr. dekama, tkaninama, stiroporom, staklenom vunom i slično,
● ispustite vodu iz slavina u dvorištu,
● interne vodovodne cijevi koje nisu na propisanoj dubini a vode do garaža i dvorišnih objekata koji se ne griju, ispraznite ili toplinski izolirajte, npr. građevinskom folijom
● u vikendicama i ostalim objektima koji se ne koriste redovito ili u kojima nitko ne stanuje, te ukoliko idete na put, zatvorite ventil iza vodomjera i ispustite vodu
● pripazite da se vodomjeri ne smrznu u prostorima sa nezaštićenim otvorima (razbijeni prozori i sli.)
● pronađite ventil iza vodomjera kako biste na vrijeme zatvorili dotok vode u slučaju puknuća i time izbjegli veću materijalnu štetu.