Pravilnik o isporuci vodnih usluga
Na temelju članka 295.Zakona o obveznim odnosima („ Narodne novine „ br. 35 / 05 i 41 / 08 te članka 215.Zakona o vodama ((„ Narodne novine „ br.153 / 09 ) ravnatelj J.U. IZVOR PLOČE uz suglasnost Upravnog vijeća donijeli su opće i tehničke uvjete isporuke vodnih usluga. Pravilnik o isporuci vodnih usluga možete preuzeti ispod ovoga članka.

Pravilnik o isporuci vodnih usluga

Pravilnik o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda
Na temelju članka 43. Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda – kanalizaciji na području grada Ploča Upravno vijeće Javne ustanove IZVOR Ploče donio je pravilnik o odvodnji otpadnih i oborinskih voda, izvedbi instalacija kanalizacije, uvjetima i načinu priključivanja na kanalizacijsku mrežu. Pravilnik o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda možete preuzeti ispod ovoga članka.

Pravilnik o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda